Found 1276 results


Proceeding

Logo Firmy
NZZ/45/P/20 NZZ/45/P/20 - Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych. (ID 365562)
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela

Proceeding in progress: 21-08-2020 10:00:00
Logo Firmy
35/2020/WE/2020/PZ/08 Dostarczenie akcesoriów spawalniczych (ID 366089)
Uniwersytet Morski w Gdyni

Proceeding in progress: 21-08-2020 10:00:00
Logo Firmy
DZ/2/34/2020 Wykonanie czyszczeń absorberów IOS zlokalizowanych na terenie ZC-1 (ID 368755)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - GLIWICE Spółka z o. o.

Proceeding in progress: 21-08-2020 10:00:00
Logo Firmy
4WSzKzP.SZP.2612.49.2020 Dostawa środków przeciwnowotworowych, immunomodulacyjnych, formaliny i innych leków. (ID 364125)
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Proceeding in progress: 21-08-2020 10:30:00
Logo Firmy
TT/19B/PK/2020 rozbudowa budynku biurowego o WIATROŁAP (ID 367134)
Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy

Proceeding in progress: 21-08-2020 11:00:00
Logo Firmy
281.59.2020 Renowacja przykanalików rękawem termoutwardzalnym w ul. Słowackiego, Wolności, Paderewskiego i Zapiecek we Włocławku (ID 369141)
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

Proceeding in progress: 21-08-2020 11:00:00
Logo Firmy
86/BZP-U.500.41.2020/TK Budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina w Gdańsku (ID 356032)
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Proceeding in progress: 21-08-2020 11:00:00
Logo Firmy
35/2020 Dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów okulistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Nr postępowania: 35/2020. (ID 369451)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Proceeding in progress: 21-08-2020 11:30:00
Logo Firmy
BOS/30/NZ/20 ROZBUDOWA CENTRUM KOMPETENCJI ROZWOJU UKŁADÓW NAPĘDOWYCH HYBRYDOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I ALTERNATYWNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (ID 363697)
INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Proceeding in progress: 21-08-2020 12:00:00
Logo Firmy
Okresowe przeglądy klimatyzacji na terenie WSZ im. dr wł. Biegańskiego w Łodzi (ID 367797)
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi

Proceeding in progress: 21-08-2020 13:00:00
Logo Firmy
13/PN/2020 Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn wraz z koncepcją (ID 363899)
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

Proceeding in progress: 21-08-2020 13:00:00
Logo Firmy
ZP-20-087UN DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII (ID 364121)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Proceeding in progress: 24-08-2020 08:00:00
Logo Firmy
Wyposażenie do stołówki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach (ID 368963)
Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Proceeding in progress: 24-08-2020 08:30:00
Logo Firmy
ZP/61/2020 Remont pomieszczeń I piętra budynku nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (ID 364780)
Gdański Uniwersytet Medyczny

Proceeding in progress: 24-08-2020 09:00:00
All Proceedings...