Found 1037 results

Proceeding

Logo Firmy
96/ZP/2019 - Dostawa i instalacja sekwenatora dla Uniwersytetu Łódzkiego. (ID 271954)
Uniwersytet Łódzki

Proceeding in progress: 05-12-2019 09:00:00
Logo Firmy
Wykonywanie usług leśnych na trenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2020 (ID 271502)
Nadleśnictwo Staszów

Proceeding in progress: 05-12-2019 09:00:00
Logo Firmy
Przeglądy techniczne sprzętu medycznego firmy Siemens (ID 258248)
ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Proceeding in progress: 05-12-2019 10:00:00
Logo Firmy
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. ZPZ-56/10/19 (ID 271684)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji Z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii W Olsztynie

Proceeding in progress: 05-12-2019 10:00:00
Logo Firmy
Zakup i dostawa sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP, etap II – dostawa 5 zestawów narzędzi hydraulicznych (ID 270522)
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu "Bug"

Proceeding in progress: 05-12-2019 10:00:00
Logo Firmy
PRZETARG NIEOGRANICZONY WS-Z.2380.51.2019 Dostawa benzyny bezołowiowej do Stacji Paliw KWP w Opolu (ID 270814)
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Proceeding in progress: 05-12-2019 11:00:00
Logo Firmy
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie w roku 2020 (ID 271665)
Nadleśnictwo Maskulińskie

Proceeding in progress: 05-12-2019 11:00:00
Logo Firmy
UA.271.1.19.2019 - Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ID 271449)
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Proceeding in progress: 05-12-2019 12:00:00
Logo Firmy
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2020 (ID 270858)
Nadleśnictwo Strzebielino

Proceeding in progress: 06-12-2019 09:00:00
Logo Firmy
„Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim” (ID 272434)
Miejski Zakład Komunikacji Ostrów Wielkopolski

Proceeding in progress: 06-12-2019 09:00:00
Logo Firmy
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Wolbrom” (ID 272631)
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom

Proceeding in progress: 06-12-2019 09:30:00
All Proceedings...