Found 1056 results


Proceeding

Logo Firmy
Odtworzenie nawierzchni utwardzonych (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) po robotach ziemnych (ID 319017)
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie

Proceeding in progress: 19-03-2020 10:00:00
Logo Firmy
WZP-76/20/04/Z Dostawa zestawu badawczego z mikroskopem cyfrowym (ID 315220)
Komenda Stołeczna Policji

Proceeding in progress: 19-03-2020 10:00:00
Logo Firmy
DZ/2/16/2020 Modernizacja Gospodarki Wodno – Ściekowej – część II w zakresie Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych (ID 315353)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - GLIWICE Spółka z o. o.

Proceeding in progress: 19-03-2020 11:00:00
Logo Firmy
WZP-77/20/05/Z Dostawa zestawów do badania dokumentów (ID 315242)
Komenda Stołeczna Policji

Proceeding in progress: 19-03-2020 14:00:00
Logo Firmy
MAT/34/U/2020 DOSTAWA MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW (MPS) (ID 315350)
4 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 20-03-2020 09:00:00
Logo Firmy
DZ.271.14.2020 dostawa wyrobów medycznych do krioablacji (ID 316033)
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Proceeding in progress: 20-03-2020 09:00:00
Logo Firmy
K1/11/2020 Dostawa multi-chip die bonder (ID 313880)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej

Proceeding in progress: 20-03-2020 10:00:00
Logo Firmy
WZP-683/20/43/T Dostawa motocykli w policyjnej wersji oznakowanej (ID 315718)
Komenda Stołeczna Policji

Proceeding in progress: 20-03-2020 10:00:00
Logo Firmy
8/DZP/2020 DOSTAWA LEKÓW DLA SZPITALA NOWOWIEJSKIEGO (ID 316182)
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Proceeding in progress: 20-03-2020 10:00:00
Logo Firmy
ZP-20-014UN DOSTAWA LEKÓW 4 (ID 316054)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Proceeding in progress: 20-03-2020 10:00:00
Logo Firmy
PREF2-251-4/2020 Przegląd poziomu P5 oraz naprawa awaryjna autobusu szynowego SA109-009 (ID 315839)
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Proceeding in progress: 20-03-2020 10:00:00
ZSCHIO.341.2.2020 Dostawa wyposażenia, pomocy edukacyjnych oraz sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Nowerozwiązania – nowe perspektywy (ID 315233)
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego

Proceeding in progress: 20-03-2020 10:30:00
Logo Firmy
Sprawa nr WOFiTM/6/2020/PN - Dostawa sprzętu laboratoryjnego. (ID 315168)
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów

Proceeding in progress: 20-03-2020 11:00:00
Logo Firmy
WZP-74/20/02/Z Dostawy przenośnych testerów autentyczności dokumentów (ID 314737)
Komenda Stołeczna Policji

Proceeding in progress: 20-03-2020 13:00:00
Logo Firmy
WZP- 75/20/03/Z Dostawa testera autentyczności dokumentów (ID 315338)
Komenda Stołeczna Policji

Proceeding in progress: 20-03-2020 13:30:00
All Proceedings...