Found 1212 results


Proceeding

Logo Firmy
LAS-162-PN/40-2020 Dostawy wyrobów medycznych, w tym kaniul i strzykawek (ID 356821)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Proceeding in progress: 21-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
DZP/50/2020 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH – MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I CHIRURGICZNYCH (OBŁOŻENIA) (ID 356805)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Proceeding in progress: 21-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
WIB/PN/4/R/6 przebudowa systemu awaryjnego zasilania - Chorągiewka (ID 360932)
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

Proceeding in progress: 21-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
BZP.271.43.2020 Remont chodnika przy ul. Sybiraków (ID 360858)
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Proceeding in progress: 21-07-2020 10:50:00
Logo Firmy
05/PN/2020 Sukcesywna dostawa leków dla Apteki szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Kielcach (ID 357104)
SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Proceeding in progress: 21-07-2020 11:00:00
Logo Firmy
ZP/19/2020 Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (2 Pakiety) (ID 355885)
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA

Proceeding in progress: 21-07-2020 11:00:00
Logo Firmy
34/DZS/2020/PN/WPI Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II” (ID 354904)
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Proceeding in progress: 21-07-2020 11:00:00
Logo Firmy
BZP.271.44.2020 „Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju – ul. Młyńska, Zamłynie” (ID 361340)
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Proceeding in progress: 21-07-2020 11:50:00
Logo Firmy
Z/32/PN/20 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 214 000 euro na dostawy antybiotyków - znak sprawy: Z/32/PN/20 (ID 355475)
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego

Proceeding in progress: 21-07-2020 12:30:00
Logo Firmy
PRZP-252/147/2020 Sukcesywna dostawa asortymentu do malowania pojazdów kolejowych (ID 360184)
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Proceeding in progress: 21-07-2020 14:00:00
Logo Firmy
MAT/156/U/2020 Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania nr sprawy: MAT/156/U/2020 (ID 356436)
4 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 22-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
PN-34/20 PN-34/20 - Roboty remontowe w budynku Centrum Stomatologii przy ul. Bukowskiej 70 w Poznaniu, z podziałem na 3 części (ID 361587)
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Proceeding in progress: 22-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
ZP-26/2020 Dostawa komputerów, notebooków, tabletów, monitorów. (ID 357564)
Jednostka Wojskowa GROM (JW 2305)

Proceeding in progress: 22-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
6/INFR/PN/2020 Remont ogrodzenia zewnętrznego (ID 359187)
Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej

Proceeding in progress: 22-07-2020 09:00:00
All Proceedings...