Found 1255 results


Proceeding

Logo Firmy
W.Sz.Z: TZ-280-92/20 (W.Sz.Z: TZ-280-92/20) Dostawa utensyliów do pracy aseptycznej dla Pracowni PLC i PŻP – 8 zadań. (ID 366385)
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Proceeding in progress: 28-08-2020 10:30:00
Logo Firmy
281.63.2020 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku (ID 369686)
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

Proceeding in progress: 28-08-2020 11:00:00
Logo Firmy
NI/041/2020 Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 8 (ID 370401)
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie

Proceeding in progress: 28-08-2020 11:00:00
PN 14/07/2020 – dyski, monitory, torby PN 14/07/2020 – dyski, monitory, torby (ID 366771)
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Proceeding in progress: 28-08-2020 11:00:00
Logo Firmy
EZP.271.56.2020 Utrzymanie zimowe jezdni dróg miasta Gdyni (ID 370513)
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Proceeding in progress: 28-08-2020 11:00:00
Logo Firmy
011/JRP/2020 Przetarg nieograniczony „Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin” (ID 365868)
Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie

Proceeding in progress: 28-08-2020 11:00:00
Logo Firmy
Remont wypłytowania MŻ (12051838) (ID 368262)
Górażdże

Proceeding in progress: 28-08-2020 11:11:00
Logo Firmy
Remont mieszalnika(12051971) (ID 368293)
Górażdże

Proceeding in progress: 28-08-2020 11:19:00
Logo Firmy
Przegląd stacji hydraulicznej MX (12051971) (ID 368298)
Górażdże

Proceeding in progress: 28-08-2020 11:27:00
Logo Firmy
03/2020 Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych, z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i Wólce Kozodawskiej (ID 367042)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 28-08-2020 12:00:00
Logo Firmy
I.DZP.23110.Pn-17.2020 Restauracja ogrodzenia budynku po banku BGK przy pl. W. Bogusławskiego 2 w Kaliszu (ID 370383)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Proceeding in progress: 28-08-2020 12:00:00
Logo Firmy
WZP-4036/20/202/Ł Dostawy ukompletowania systemu radio dostępu punkt-wielopunkt (LMDS) (ID 366777)
Komenda Stołeczna Policji

Proceeding in progress: 28-08-2020 12:00:00
Logo Firmy
WZP.271-63/20 Zabezpieczenie mostu usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 przez rzekę Wartę w m. Wronki (ID 370284)
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Proceeding in progress: 28-08-2020 12:00:00
Logo Firmy
WZP-4041/20/203/Z Dostawy gotowych apteczek i zestawów medycznych. (ID 366683)
Komenda Stołeczna Policji

Proceeding in progress: 28-08-2020 13:00:00
Logo Firmy
142/PN/ZP/D/2020 142/PN/ZP/D/2020 - Dostawa sprzętu medycznego: tomografu, defibrylatora (ID 367013)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

Proceeding in progress: 31-08-2020 08:15:00
Logo Firmy
136/PN/ZP/D/2020 136/PN/ZP/D/2020 - Dostawa sprzętu medycznego (ID 367049)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

Proceeding in progress: 31-08-2020 08:30:00
Logo Firmy
SZPiFP-85-20 Dostawa mebli biurowych (ID 367055)
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Proceeding in progress: 31-08-2020 09:00:00
Logo Firmy
Szp/FZ – 28/2020 DOSTAWA NARZĘDZI WIELORAZOWYCH STOSOWANYCH W ENDOSKOPII UROLOGICZNEJ (ID 366042)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Proceeding in progress: 31-08-2020 09:00:00
Logo Firmy
RZP/09/PN/S/2020 Dostawa radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych na potrzeby Żandarmerii Wojskowej (ID 365247)
Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej

Proceeding in progress: 31-08-2020 09:00:00
All Proceedings...