Found 1212 results


Proceeding

Logo Firmy
49/2020 Dostawa części zamiennych do radiostacji (ID 357143)
1 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 22-07-2020 09:30:00
Logo Firmy
SPRAWA NR WOFiTM/22/2020/PN - "DOSTAWA INDYWIDUALNEGO PAKIETU MEDYCZNEGO (ZESTAW KOMPONENTÓW DO IPMED ORAZ TORBA DO IPMED)" (ID 333472)
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów

Proceeding in progress: 22-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
Wykonanie remontu schodów wejściowych do Komendy Powiatowej w Lipnie (ID 362130)
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Proceeding in progress: 22-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
Ds/8/zp/2020 Dostawy nabiału do Zakładu Karnego we Wronkach (ID 360480)
Zakład Karny we Wronkach

Proceeding in progress: 22-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
ZP/N/05/20 Dostawa implantów ortopedycznych (ID 357107)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 22-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
PT.2370.2.2020 Termomodernizacja budynku magazynowo-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach (ID 361509)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

Proceeding in progress: 22-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
26/PN/2020/BK DOSTAWA LEKÓW BIOLOGICZNYCH (ID 357666)
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Proceeding in progress: 22-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
9/C/20 DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH DO JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO (ID 356792)
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Proceeding in progress: 22-07-2020 10:30:00
Logo Firmy
TI.261.17.2020 Leasing operacyjny z opcją wykupu pojazdów do czyszczenia oraz inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej (ID 356857)
PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

Proceeding in progress: 22-07-2020 11:00:00
Logo Firmy
DZ/2/65/2020 Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 8 zadań inwestycyjnych. (ID 361235)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - GLIWICE Spółka z o. o.

Proceeding in progress: 22-07-2020 11:00:00
Logo Firmy
WZP.271-52/20 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Bukownica, polegająca na budowie chodnika – etap I. (ID 361747)
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Proceeding in progress: 22-07-2020 12:00:00
Logo Firmy
D/84/2020 DOSTAWA ZESTAWÓW NARZĘDZI DIAMAGNETYCZNYCH ORAZ ZESTAWÓW LINOWO-HAKOWYCH (ID 357093)
2 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 23-07-2020 08:00:00
All Proceedings...