Found 1114 results


Proceeding

Logo Firmy
LAS-81/92-PN/21-2020 Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, postępowanie nr: LAS-81/92-PN/21-2020 (ID 331935)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Proceeding in progress: 05-05-2020 10:00:00
Logo Firmy
9/PN/WEN/2020 Remont dachu, poddasza i korytarza piwnicy w budynku nr 10 zlokalizowanym w Jednostce Wojskowej w Skwierzynie (ID 334726)
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze

Proceeding in progress: 05-05-2020 10:00:00
Logo Firmy
Dz-2710-001/20 Dostawy pszenicy paszowej dla ryb na I półrocze 2020 (ID 331710)
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna

Proceeding in progress: 05-05-2020 10:00:00
Logo Firmy
AE/ZP-27-21/20 Dostawa: łóżek szpitalnych, łóżek intensywnego nadzoru i szafek przyłóżkowych - AE/ZP-27-21/20 (ID 331262)
Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie

Proceeding in progress: 05-05-2020 10:00:00
Logo Firmy
D25M/251/N/4-15rj/20 D25M/251/N/4-15rj/20 Sukcesywne dostawy asortymentu medycznego (ID 332158)
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 05-05-2020 11:00:00
Logo Firmy
WZP-1062/20/73/Ł Dostawy zestawów komputerowych (ID 331938)
Komenda Stołeczna Policji

Proceeding in progress: 05-05-2020 12:00:00
Logo Firmy
MAT/57/U/2020 DOSTAWA INDYWIDUALNYCH RACJI ŻYWNOŚCIOWYCH "S-R" (ID 318446)
4 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 06-05-2020 09:00:00
Logo Firmy
MAT/58/2020 DOSTAWA INDYWIDUALNYCH RACJI ŻYWNOŚCIOWYCH S-RG (Nr sprawy: MAT/58/2020) (ID 318414)
4 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 06-05-2020 09:00:00
Logo Firmy
Szp/FZ – 12/2020 - USŁUGA SERWISU TECHNICZNEGO APARATURY MEDYCZNEJ WYPRODUKOWANEJ PRZEZ FIRMĘ GE MEDICAL SYSTEMS (ID 329782)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Proceeding in progress: 06-05-2020 09:00:00
Logo Firmy
RSZP-2003-1/20/ZP Usługa sprzątania obiektów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i obiektów Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. (ID 331753)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Proceeding in progress: 06-05-2020 09:00:00
Logo Firmy
PN-09/20 PN-09/20 Dostawa i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z pracami towarzyszącymi. (ID 332644)
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Proceeding in progress: 06-05-2020 09:00:00
Logo Firmy
MUND/164/2020 Usługa szycia umundurowania (ID 332018)
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Proceeding in progress: 06-05-2020 10:00:00
Logo Firmy
ZP-20-033UN DOSTAWA LEKÓW 14 (ID 332022)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Proceeding in progress: 06-05-2020 10:00:00
Logo Firmy
8/2020 Dostawa łóżek i respiratorów z podziałem na 2 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (ID 332606)
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Proceeding in progress: 06-05-2020 10:00:00
Logo Firmy
Sprawa nr WOFiTM/12/2020/PN - "Dostawa zestawu polowej placówki medycznej poziomu 1" (ID 322551)
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów

Proceeding in progress: 06-05-2020 10:00:00
Logo Firmy
ZPZ-11/03/20 Przetarg nieograniczony „Świadczenie usługi transportu medycznego i sanitarnego” (ID 331718)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji Z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii W Olsztynie

Proceeding in progress: 06-05-2020 10:00:00
All Proceedings...