Found 1277 results


Proceeding

Logo Firmy
Znak sprawy FZ.38.147.2020TK Dostawa uszczelek wodomierzowych, wodociągowych w 2020/2021 roku. (ID 369404)
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 24-08-2020 11:00:00
Logo Firmy
WNP/624/PN/2020 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU NR 1 W GOS WYSOKI KAMIEŃ (ID 369086)
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Proceeding in progress: 24-08-2020 11:00:00
Logo Firmy
WNP/634/PN/2020 REMONT OGRODZENIA W GOS WYSOKI KAMIEŃ (ID 369163)
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Proceeding in progress: 24-08-2020 11:00:00
Logo Firmy
DZP.261.256.2020 Wykonanie remontu lokali w podziale na 2 części. (ID 369177)
Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi

Proceeding in progress: 24-08-2020 11:00:00
Logo Firmy
Remont instalacji elektrycznej w LABO (12052048) (ID 368003)
Górażdże

Proceeding in progress: 24-08-2020 11:39:00
Logo Firmy
Remont instalacji AKPiR palnika MC (12052049) (ID 368007)
Górażdże

Proceeding in progress: 24-08-2020 11:47:00
Logo Firmy
Remont instalacji AKPiR silosu klinkieru (12052120) (ID 368020)
Górażdże

Proceeding in progress: 24-08-2020 11:59:00
Logo Firmy
ZP-DI-5/20 ZAKUP SPRZĘTU SERWEROWEGO I SIECIOWEGO ZP-DI-5/20 (ID 365580)
Urząd Dozoru Technicznego

Proceeding in progress: 24-08-2020 12:00:00
Logo Firmy
ZPZ-03/01/20 Dostawa angiografu i sprzętu medycznego na wyposażenie Zakładu Radiologii Interwencyjnej (ID 365619)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji Z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii W Olsztynie

Proceeding in progress: 24-08-2020 12:00:00
Logo Firmy
WZP.2370.9.4.2020 Rozbudowa cyfrowego systemu telekomunikacyjnego dla Wojewódzkiej Sieci Teleinformatycznej (ID 365722)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Proceeding in progress: 24-08-2020 12:00:00
Logo Firmy
WZP.271-61/20 Budowa chodnika w m. Przecław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo – Szyszłowo – etap II (ID 369232)
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Proceeding in progress: 24-08-2020 12:00:00
Logo Firmy
18/P/2020 Kompleksowa dostawa oraz usługa przesyłowa gazu ziemnego na potrzeby NCBJ OR POLATOM (ID 368836)
NCBJ Ośrodek Radioizotopów POLATOM

Proceeding in progress: 24-08-2020 12:00:00
Logo Firmy
Przegląd wag taśmowych przemiałowni (12052121) (ID 368030)
Górażdże

Proceeding in progress: 24-08-2020 12:07:00
Logo Firmy
Przedłużenie licencji dla jednego użytkownika na1rok na program Adobe Acrobat Pro DC (ID 368059)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Proceeding in progress: 24-08-2020 13:23:00
Logo Firmy
SPRAWA NR WOFiTM/43/2020/PN - "Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczajacej oraz filtropochłaniacza" (ID 369252)
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów

Proceeding in progress: 25-08-2020 09:00:00
Logo Firmy
ZP/PN/13/2020 Zakup aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowe Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu (ID 366082)
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu

Proceeding in progress: 25-08-2020 09:30:00
Logo Firmy
TZDH/04/2020 Dostawy ołowiu surowego o zawartości Pb min. 98% (ID 369237)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Proceeding in progress: 25-08-2020 09:50:00
Logo Firmy
D10.251.43.F.2020 DOSTAWA UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH ORAZ INNEJ APARATURY MEDYCZNEJ (ID 357466)
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 25-08-2020 10:00:00
All Proceedings...