Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
357904 PN/IX/2020 Sukcesywne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Zamówienia Publiczne 2020-07-23 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
345845 PN/VIII/2020 Sukcesywne dostawy leków, kontrastów oraz materiałów opatrunkowych Zamówienia Publiczne 2020-06-18 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
326174 PN/V/2020 Sukcesywna sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na zadania Mariola Jedrzejczak 2020-04-16 09:45:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
311761 PN/II/2020 Sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na zadania Mariola Jedrzejczak 2020-03-11 09:45:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
290824 PN/LIX/2019 Sukcesywna sprzedaż wraz z dostarczeniem leków, kontrastów, materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety Mariola Jedrzejczak 2020-01-21 09:45:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
291392 US/LVI/2019 Ciągłe i powtarzające się świadczenie usług w zakresie całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska Mariola Jedrzejczak 2019-12-31 09:45:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
274214 Ciągłe i powtarzające się świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynkach i na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 Mariola Jedrzejczak 2019-12-12 09:45:00 - Service Go to
263553 Sukcesywna sprzedaż i dostawa leku Immunoglobulin Humanum dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 Mariola Jedrzejczak 2019-11-12 09:45:00 - - Go to
262042 Zakup sprzętu i aparatury medycznej z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety Mariola Jedrzejczak 2019-11-06 09:45:00 - - Go to
245676 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Sukcesywna sprzedaż i dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych oraz materiałów kontrolnych z oprogramowaniem do analizy kontroli wraz z dzierżawą systemów biochemiczno-immunochemicznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 Mariola Jedrzejczak 2019-09-05 09:45:00 - - Go to
236664 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Sukcesywna sprzedaż i dostawa implantów i instrumentarium oraz akcesoriów do zespalania i endoprotezowania dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety Mariola Jedrzejczak 2019-08-01 09:45:00 - - Go to