Proceeding: NZZ/32/P/19 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku,, materiałów histopatologicznych oraz innych materiałów medycznych

Deadlines:
Posted : 04-09-2019 14:02:00
Placing offers: 10-10-2019 09:00:00
Opening offers : 10-10-2019 11:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 04 09 2019.pdf pdf 826.14 2019-09-04 14:02:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 593.61 2019-09-04 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia NZZ 32 P 19.xlsx xlsx 27.41 2019-09-04 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc doc 76 2019-09-04 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Projekt umowy drobny sprzęt medyczny.pdf pdf 585.97 2019-09-04 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3D Projekt umowa depozytu.pdf pdf 371.61 2019-09-04 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 JEDZ.doc doc 199 2019-09-04 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5. Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 34 2019-09-04 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6. Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 34 2019-09-04 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7. Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 33 2019-09-04 14:02:00 Proceeding
ogłoszenie o wyniku 02 12 2019.pdf pdf 521.86 2019-12-02 15:13:34 Public message
unieważnienie postępowania 29 11 2019.pdf pdf 177.32 2019-11-29 14:54:46 Public message
Zawiadomienie 08 11 2019.pdf pdf 147.8 2019-11-08 13:56:05 Public message
ogłoszenie o wyniku 07 11 2019.pdf pdf 481.61 2019-11-07 15:12:19 Public message
unieważnienie postępowania II.pdf pdf 236.91 2019-11-07 12:50:02 Public message
Zawiadomienie.pdf pdf 147.01 2019-11-07 11:37:27 Public message
ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 472.65 2019-11-06 14:53:51 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 157.94 2019-11-06 10:53:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 433.23 2019-10-10 15:10:34 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 388.07 2019-09-30 08:09:15 Public message
MODYFIKACJA.pdf pdf 369.49 2019-09-24 14:46:26 Public message
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 411.37 2019-09-23 15:32:04 Public message
Załącznik. Wzór umowy przechowania.pdf pdf 215.99 2019-09-23 15:32:09 Public message

Announcements

2019-12-02 15:13 Dział Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania - 02.12.2019 roku

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2019-11-29 14:55 Dział Zamówień Publicznych unieważnienie postępowania w zakresie grupy 15 - 29.11.2019 roku

unieważnienie postęp [...].pdf

2019-11-08 13:56 Dział Zamówień Publicznych
Zawiadomienie - 08.11.2019 roku

Zawiadomienie 08 11 [...].pdf

2019-11-07 15:14 Dział Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania - 07.11.2019 roku

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2019-11-07 12:50 Dział Zamówień Publicznych unieważnienie postępowania w zakresie grup: 13, 15

unieważnienie postęp [...].pdf

2019-11-07 11:37 Dział Zamówień Publicznych Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru Wykonawcy - 07.11.2019 roku

Zawiadomienie.pdf

2019-11-06 14:56 Dział Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania - 06.11.2019 roku

ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2019-11-06 10:56 Dział Zamówień Publicznych unieważnienie postępowania w zakresie grup: 4, 6, 7, 10, 11

unieważnienie postęp [...].pdf

2019-10-10 15:11 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert - 10.10.2019 roku

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-09-30 08:09 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 30.09.2019 roku

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-09-24 14:47 Dział Zamówień Publicznych Modyfikacja treści SIWZ - 24.09.2019 roku

MODYFIKACJA.pdf

2019-09-23 15:33 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedzi na zapytania wraz z załącznikiem - 23.09.2019 roku

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Załącznik. Wzór umow [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1288