Proceeding: Przegląd agregatu prądotwórczego KARELMA PAD 36-3/400

Adam Siomka
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Department: Wydział zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 01-10-2019 11:30:00
Placing offers: 10-10-2019 09:00:00
Opening offers : 10-10-2019 09:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądu i naprawy przewoźnego agregatu prądotwórczego KARELMA PAD 36-3/400.

Agregaty znajduje się na terenie obiektu KPP Brzeg przy ul. Robotniczej 10.

Zamawiający zapewnia transport agregatu na terenie województwa opolskiego (z KPP Brzeg do Wykonawcy i po wykonaniu prac transport do punktu docelowego - KPP Krapkowice lub KPP Głubczyce).

Złożenie oferty może nastąpić jedynie po wcześniejszym sprawdzeniu jego stanu technicznego oraz ustaleniu zakresu niezbędnych napraw.

Oferta powinna uwzględniać: koszty niezbędnych napraw, przegląd zgodnie z załącznikiem do postępowania, transport urządzenia poza województwem opolskim, serwis w przypadku awarii przez 12 miesięcy.

Po wykonaniu przeglądu i przewiezieniu agregatu do punktu docelowego, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu przez okres 12 miesięcy polegającego na przystąpieniu do naprawy agregatu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii.

Naprawy w trakcie serwisu będą realizowane na podstawie odrębnego zlecenia.

Wykonawca powinien posiadać urządzenie rozruchowe w przypadku awarii/rozładowania akumulatorów agregatu.

Wykonawca usługi staje się wytwórcą odpadów powstałych w związku z przeprowadzonym przeglądem (np. zużyty olej, filtry, płyn chłodniczy)
i zobowiązuje się do utylizacji tych odpadów we własnym zakresie i na swój koszt.

Płatność w ciągu 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie usługi i wystawienie protokołu z przeprowadzonego przeglądu.

Szczegółowych informacji oraz odpowiedzi na złożone pytania udziela: Adam Siomka, tel. 664781505.

Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego będzie wystawienie i przesłanie zlecenia wykonania usługi z określoną pomiędzy stronami datą jej realizacji.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
tablica sterowania.jpeg jpeg 150.18 2019-10-03 16:01:24 Proceeding
tabliczka prądnicy.jpeg jpeg 400.09 2019-10-03 16:01:22 Proceeding
tablicza silnika.jpeg jpeg 103.83 2019-10-03 16:01:14 Proceeding
tabliczka agregatu.jpeg jpeg 340.73 2019-10-03 16:01:03 Proceeding
Zakres przeglądu agregatu PAD 36-3-400.doc doc 32 2019-10-01 11:30:00 Ordered object

Announcements

2019-10-10 16:31 Adam Siomka Witam.
Dziękuję za złożenie ofert.
W związku z tym, iż zakres prac naprawczych wymieniony w ofertach oraz wartość są diametralnie różne, zwracam się z prośbą o ponowne złożenie oferty w kolejnym etapie. W kolejnym etapie zostanie określony konieczny zakres prac naprawczych co pozwoli na przedstawienie przez oferentów zmienionych kosztów ich wykonania.
Pozdrawiam.
Adam Siomka

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Naprawa agregatu prądotwórczego PAD 36-3/400 Zakres naprawy na podstawie wcześniejszych oględzin. 1 pc. - (0)
2 Przegląd agregatu prądotwórczego PAD 36-3/400 Zakres przeglądu w załączniku.

Zakres przeglądu agr [...].doc

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4139 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od otrzymania faktury. Proszę potwierdzić (0)
3 Koszty transportu urządzenia poza terenem województwa opolskiego - Po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić (0)
4 Termin wykonania usługi - Usługę należy wykonać w terminie X-XI.2019r. Proszę potwierdzić. (0)
5 Odpady - Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji odpadów powstałych w trakcie przeglądu we własnym zakresie i na swój koszt. Proszę potwierdzić. (0)
6 Zakres napraw - Należy przedstawić zakres napraw. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 429