Proceeding: Zakup Podnośnika dwukolumnowego TLT-240 SBA LAUNCH z montażem i uruchomieniem.

Joanna Dębska
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Department: Wydział Transportu
Deadlines:
Posted : 04-10-2019 09:05:00
Placing offers: 10-10-2019 08:28:00
Opening offers : 10-10-2019 08:33:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH NA POTRZEBY KWP WROCŁAW 

 1) Zakupy KWP we Wrocławiu wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu. 

 2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert. 

 3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. 

 4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto. 

 5) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - KWP we Wrocławiu odsyła towar na koszt wykonawcy. 

 6)Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy, jednak jeśli tak będzie to KWP we Wrocławiu opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informacje o wyniku. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty. 

 7) Faktura VAT musi zawierać cenę jednostkową brutto asortymentu. 

 8) Termin realizacji dostawy/usługi: 30 dni  od dnia podpisania umowy.

 9) Miejsce dostawy: ul. Gen. I. POŁBINA 1 54-151 Wrocław. 

 10) Koszt transportu po stronie Wykonawcy. 

 11) Termin płatności/forma płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury. 

 12) Wykonawca gwarantuje, że oferowany produkt jest fabrycznie nowy, wolny od wad.  

 Zapytanie ofertowe – Open Nexus

Przedmiotem zapytania jest:  

 1.   Zakup oraz montaż podnośnika dwukolumnowego hydraulicznego TLT – 240 SBA marki LAUNCH o udźwigu 4 000 kg wraz z jego uruchomieniem i przeszkoleniem przyszłego użytkownika. 

 2.   Montaż podnośnika odbędzie się na obiekcie KWP we Wrocławiu przy ul. Połbina 1,na przygotowanej przez Zamawiającego ławie wykonanej zgodnie z dokumentacją techniczną tego podnośnika. 

 3.   Po zakończeniu montażu podnośnika, jego uruchomieniu oraz dokonaniu dopuszczenia do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego, nastąpi protokolarny odbiór tego urządzenia przez przedstawiciela Zamawiającego, po czym nastąpi zapłata za przedmiot zamówienia na podstawie wystawionej faktury Vat z 30 dniowym terminem płatności.  

Podnośnik dwukolumnowy TLT-240 SBA LAUNCH  

 Cechy urządzenia: 

 • Posiada zabezpieczenia mechaniczne w pełnym zakresie unoszenia oraz wyłącznik przeciążeniowy i krańcowy. 
 • Stalowe liny synchronizują pracę wózków unoszących w obu kolumnach  Istnieje możliwość stosowania przedłużaczy podpór ramion unoszących.   
 • Pomiędzy kolumnami na posadzce zamocowana jest belka, w której prowadzone są liny synchronizujące oraz wąż hydrauliczny     


Parametry techniczne: 

 •  Udźwig: 4,0 t 
 •  Maksymalna wysokość podnoszenia: 1880 mm
 • Całkowita wysokość: 2780 mm 
 •  Czas podnoszenia: 60 sekund 
 •  Napięcie zasilania: 400 V (opcjonalnie 230 V) 
 •  Całkowita szerokość: 3270 mm 
 •  Szerokość pomiędzy kolumnami: 2336 mm 
 •  Najniższa wysokość opuszczenia ramion: 110 mm 
 •  Wysokość belki pomiędzy kolumnami: 50 mm 
 •  Rozstaw zasięgu ramion: 4 x 800-1200 mm Kryteria wyboru ofert:

 Zamawiający będzie oceniać oferty przyjmując jako kryterium: 

 - okres udzielonej gwarancji na podnośnik, 

 -cenę brutto podnośnika zawierającą w sobie wszelkie koszty tj. koszty dostawy, jego montażu, przeszkolenie przyszłego itp.  


Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:

 - Pani Joanna Dębska - Wydział Transportu KWP we Wrocławiu, tel.: 71/ 340 38 39.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał nr2 protokół odbioru.doc doc 41 2019-10-04 09:05:00 Proceeding
Podnośnik dwukolumnowy TLT zał. nr 1.docx docx 138.03 2019-10-04 09:05:00 Proceeding
Projekt umowy na dostawę podnośnika.doc doc 85 2019-10-04 09:05:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Podnośnik dwukolumnowy TLT-240 SBA LAUNCH Podnośnik wraz z dostawa, montażem i uruchomieniem 1 pc. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33
50-040, Wrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4139 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja 30% minimum 24 miesiące (0)
Unlock the form

The number of page views - 265