logo
Agnieszka
Pińkowska
   

AQUANET S.A.

Electronic auction: Części do sond firmy Hach Lange (ID 262762)

Starting date: 07-10-2019 14:00:00

To the end: finished

Current offer value is: 24 970.00 PLN
What is the minimum increment? 100.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? lowest
Does the offer must be placed on all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

Poznań , dnia 07.10.2019 r.  

 AQUANETS.A. 

 61-492Poznań 

 ul.Dolna Wilda 126    

Komórka Organizacyjna EZ  

 ZAPROSZENIEDO SKŁADANIA OFERT  

1.      Przedmiot zakupu: 

Części do sond firmy Hach Lange  

Czujnik procesowy LDO 2sc do pomiaru tlenu rozpuszczonego, kabel 10 m, LXV416.99.20W01 -2 sztuki

LXV404.99.20501 SC200uniwersalny przetwornik pomiarowy -2 sztuki 

2.     Warunki dostawy:·        

Miejsce dostawy :  Dolna Wilda 126 61-492 Poznań,między godz. 7:00 a 13:00, 

 ·         Koszty dostawy  po stronie dostawcy 

·        Oferta w walucie PLN

·        Niema możliwości negocjacji złożonej oferty.

·        Ofertę należy złożyć na  papierze  firmowym na  poniższy adres    e-mail wraz z kartą wyrobu

·        Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.

·        W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału,zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

·        Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.

·        Zamawiający może unieważnić aukcję z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę,którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówi.          

3.      Warunki płatności Płatność 30 dni od daty wystawienia faktury. 

4.      Załączniki 

Umowa 

Informacja RODO 

5.      Termin składania oferty : 10.10.2019  godz.9.00 

Osoba prowadząca rozeznanie:Agnieszka Pińkowska

agnieszka.pinkowska@aquanet.p[
icon Buyer messages

  • Buyer has not posted additional messages ...

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Części do sond firmy Hach Lange 1 set ***
Offer value:
Konkurent
***
***

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |