Proceeding: ZG.270.6.2019 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Narol w roku 2020

Dorota Bonarska-Ważny
Nadleśnictwo Narol
Deadlines:
Posted : 30-10-2019 11:22:00
Placing offers: 06-12-2019 09:00:00
Opening offers : 06-12-2019 09:30:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
270.6.2019 zał.15 do SIWZ najem sprz.szkółk..docx docx 22.58 2019-10-30 11:22:00 Proceeding
270.6.2019 Zał.14 Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkoników (Wykonawców) 25.06.2019-sig-sig (1).pdf pdf 670.07 2019-10-30 11:22:00 Proceeding
270.6.2019 zał.13 wzór umowy.rar rar 89.26 2019-10-30 11:22:00 Proceeding
270.6.2019 Zał.12wykaz_urz.docx docx 17.29 2019-10-30 11:22:00 Proceeding
270.6.2019 Zał.11wykaz_osób.docx docx 19.48 2019-10-30 11:22:00 Proceeding
270.6.2019 Zał.10wykaz_usług.docx docx 17.14 2019-10-30 11:22:00 Proceeding
270.6.2019 Zał.9ośw._o_braku_podst._do_wykl.doc doc 150 2019-10-30 11:22:00 Proceeding
270.6.2019 Zał.8 ośw._gr.kapitał..doc doc 153 2019-10-30 11:22:00 Proceeding
270.6.2019 Zał.7 zob.podm.trzec..doc doc 151.5 2019-10-30 11:22:00 Proceeding
270.6.2019 zał.6 JEDZ.doc doc 242.5 2019-10-30 11:22:00 Proceeding
270.6.2019 Zał.5.docx docx 54.04 2019-10-30 11:22:00 Proceeding
270.6.2019 zał.4.rar rar 495.39 2019-10-30 11:22:00 Proceeding
270.6.2019 Zał.3 Opis prz.zam.rar rar 469.63 2019-10-30 11:22:00 Proceeding
270.6.2019 Zał.2 Kosztorys ofertowy.rar rar 325.03 2019-10-30 11:22:00 Proceeding
270.6.2019 SIWZ 25.10.2019.docx docx 2072.22 2019-10-30 11:22:00 Proceeding
270.6.2019 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 305.39 2019-10-30 11:22:00 Proceeding
270.6 2019 Zał.1 Formularz Oferty.docx docx 41.8 2019-10-30 11:22:00 Proceeding
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla pakietów nr VI, VII, VIII i IX.pdf pdf 305.26 2020-01-16 15:02:28 Public message
unieważnienie postępowania przetargowego w częściach nr I, II, III, IV i V.pdf pdf 189.61 2020-01-03 13:36:42 Public message
informacja z otwarcia ofert 06.12.2019r..pdf pdf 264.91 2019-12-06 13:30:24 Public message

Announcements

2020-01-16 15:02 Dorota Bonarska-Ważny Nadleśnictwo Narol przesyła ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla pakietów nr VI, VII, VIII i IX

ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2020-01-03 13:42 Dorota Bonarska-Ważny Nadleśnictwo Narol przesyła informację o unieważnieniu postępowania przetargowego w częściach nr I, II, III, IV i V

unieważnienie postęp [...].pdf

2019-12-06 13:39 Dorota Bonarska-Ważny Informacja z otwarcia ofert w dniu 06.12.2019r.

informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1108