Proceeding: WS-Z.2380.51.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY WS-Z.2380.51.2019 Dostawa benzyny bezołowiowej do Stacji Paliw KWP w Opolu

Zamówienia Publiczne
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 04-11-2019 15:19:00
Placing offers: 05-12-2019 11:00:00
Opening offers : 05-12-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 125.14 2019-11-05 08:05:45 Proceeding
formularz_oferty-pb.doc doc 58.5 2019-11-04 15:19:00 Proceeding
SIWZ_benzyna.pdf pdf 649.85 2019-11-04 15:19:00 Proceeding
OPIS pb 95 2020.pdf pdf 388.11 2019-11-04 15:19:00 Proceeding
2019-OJS212-519540-pl.pdf pdf 132.73 2019-11-04 15:19:00 Proceeding
zal3-wzor_umowy.pdf pdf 477.86 2019-11-04 15:19:00 Proceeding
zal1-wzor_umowy.pdf pdf 592.45 2019-11-04 15:19:00 Proceeding
wzor_umowy.pdf pdf 446.5 2019-11-04 15:19:00 Proceeding
WYKAZ OSÓB.doc doc 35 2019-11-04 15:19:00 Proceeding
2019-OJS238-583419-pl[un].pdf pdf 90.98 2019-12-10 14:01:55 Public message
uniewaznienie-brak ofert.pdf pdf 719.18 2019-12-05 15:11:25 Public message

Announcements

2019-12-10 14:01 Zamówienia Publiczne Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

2019-OJS238-583419-p [...].pdf

2019-12-05 15:11 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania

uniewaznienie-brak o [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 254