Proceeding: SA.270.6.2019.PŁ Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2020

Deadlines:
Posted : 30-10-2019 14:46:00
Placing offers: 06-12-2019 09:00:00
Opening offers : 06-12-2019 09:05:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 17 do SIWZ_Regulamin platformazakupowa.pl dla Wykonawców.pdf pdf 670.07 2019-11-04 11:01:39 Proceeding
Zał. nr 15 i 16 do SIWZ_Katalog norm czasu pracy.zip zip 8138.05 2019-11-04 11:01:39 Proceeding
Zał. nr 14 do SIWZ_Wzór umowy dzierżawy sprzętu.pdf pdf 142.27 2019-11-04 11:01:39 Proceeding
Zał. nr 13_Wzór_umowy_Usługi leśne w roku 2020.pdf pdf 568.85 2019-11-04 11:01:39 Proceeding
Zał. nr 7 do 12 do SIWZ_Formularze dla Wykonawców.zip zip 864.86 2019-11-04 11:01:39 Proceeding
Zał. nr 6 do SIWZ_Formularz JEDZ.zip zip 403.4 2019-11-04 11:01:39 Proceeding
Zał. nr 5 do SIWZ_Opis procedury odbioru prac.pdf pdf 261.43 2019-11-04 11:01:39 Proceeding
Zał. nr 4 do SIWZ_Opis technologii prac leśnych.pdf pdf 664.13 2019-11-04 11:01:39 Proceeding
Zał. nr 2.6 i 3.x.6 do SIWZ_Pakiet P.6.zip zip 788.86 2019-11-04 11:01:39 Proceeding
Zał. nr 2.5 i 3.x.5 do SIWZ_Pakiet P.5.zip zip 856.59 2019-11-04 11:01:39 Proceeding
Zał. nr 2.4 i 3.x.4 do SIWZ_Pakiet P.4.zip zip 908.31 2019-11-04 11:01:39 Proceeding
Zał. nr 2.3 i 3.x.3 do SIWZ_Pakiet P.3.zip zip 905.18 2019-11-04 11:01:39 Proceeding
Zał. nr 2.2 i 3.x.2 do SIWZ_Pakiet P.2.zip zip 888.77 2019-11-04 11:01:39 Proceeding
Zał. nr 2.1 i 3.x.1 do SIWZ_Pakiet P.1.zip zip 876.68 2019-11-04 11:01:39 Proceeding
Zał. nr 1 do SIWZ_Formularz oferty.zip zip 172.71 2019-11-04 11:01:39 Proceeding
SIWZ_Usługi leśne w roku 2020.pdf pdf 615.98 2019-11-04 11:01:39 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_Usługi leśne w roku 2020_opublikowane.pdf pdf 252.02 2019-11-04 11:01:39 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_Usługi leśne w roku 2020 na terenie Nadl. Strzebielino.pdf pdf 240.85 2019-10-30 14:46:00 Proceeding
SA.270.6.2019.PŁ Informacja w sprawie wyboru ofert.pdf pdf 1104.7 2019-12-30 15:10:27 Public message
SA.270.6.2019.PŁ Protokół z otwarcia ofert 2019_12_06.pdf pdf 1240.98 2019-12-06 12:25:08 Public message
SA.270.6.2019.PŁ Sprostowanie treści SIWZ_2019_11_29.pdf pdf 852.29 2019-11-29 14:49:39 Public message
Zał. nr od 2.1 do 2.5 do SIWZ_Pakiety od P.1 do P.5 Formularze kosztorysów ofertowych_2019_11_29.zip zip 940.55 2019-11-29 14:49:39 Public message
SA.270.6.2019.PŁ Informacja dot. zebrania wykonawców 2019_11_15.pdf pdf 382.14 2019-11-15 15:28:09 Public message
SA.270.6.2019.PŁ Informacja ws. spotkania wyjaśniającego.pdf pdf 436.12 2019-11-08 10:26:05 Public message

Announcements

2019-12-30 15:10 Paweł Łaga Nadleśnictwo Strzebielino przekazuje w załączeniu informację dotyczącą wyboru ofert w postępowaniu.

SA.270.6.2019.PŁ Inf [...].pdf

2019-12-06 12:25 Paweł Łaga Nadleśnictwo Strzebielino przekazuje w załączeniu Protokół z otwarcia ofert.

SA.270.6.2019.PŁ Pro [...].pdf

2019-11-29 14:49 Paweł Łaga W załączeniu informacje dotyczące sprostowania treści SIWZ (formularzy kosztorysów ofertowych dla Pakietów P.1 - P.5, stanowiących Załączniki nr 2.1 - 2.5 do SIWZ)

SA.270.6.2019.PŁ Spr [...].pdf

Zał. nr od 2.1 do 2. [...].zip

2019-11-15 15:30 Paweł Łaga W załączeniu informacja dotycząca zebrania w sprawie wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SA.270.6.2019.PŁ Inf [...].pdf

2019-11-08 10:27 Paweł Łaga W załączeniu informacja w sprawie spotkania wyjaśniającego.

SA.270.6.2019.PŁ Inf [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 327