Proceeding: UA.271.1.19.2019 UA.271.1.19.2019 - Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Deadlines:
Posted : 31-10-2019 13:22:00
Placing offers: 05-12-2019 12:00:00
Opening offers : 05-12-2019 12:05:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.docx docx 200.6 2019-10-31 13:22:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 143.47 2019-10-31 13:22:00 Proceeding
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 126.98 2020-02-13 09:56:34 Public message
Informacja_o_wyborze.pdf pdf 442.57 2019-12-31 14:33:26 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 200.93 2019-12-05 14:00:58 Public message
Sprostowanie.Ogloszenie_zmian_lub dodatkowych_informacji.pdf pdf 83.85 2019-11-15 11:08:10 Public message
ZMIANA_TRESCI_SIWZ.pdf pdf 528.86 2019-11-12 15:08:15 Public message

Announcements

2020-02-13 09:56 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2019-12-31 14:34 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2019-12-05 14:05 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2019-11-15 11:08 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Sprostowanie.Oglosze [...].pdf

2019-11-12 15:09 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SIWZ.

ZMIANA_TRESCI_SIWZ.p [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 352