Proceeding: MZK/ON/2019 „Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim”

Michał Urban
Miejski Zakład Komunikacji Ostrów Wielkopolski
Deadlines:
Posted : 05-11-2019 11:49:00
Placing offers: 06-12-2019 09:00:00
Opening offers : 06-12-2019 09:15:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.76 2019-11-05 11:49:00 Michał Urban Proceeding
SIWZ ON 2019-2020.doc doc 353.5 2019-11-05 11:49:00 Michał Urban Proceeding
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY ON 2019.docx docx 25.13 2019-11-05 11:49:00 Michał Urban Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ olej napędowy 2019.zip zip 88.43 2019-11-05 11:49:00 Michał Urban Proceeding
Załącznik nr 3 WYKAZ DOSTAW.docx docx 18.38 2019-11-05 11:49:00 Michał Urban Proceeding
Załącznik nr 4 Umowa Dostawy.docx docx 27.74 2019-11-05 11:49:00 Michał Urban Proceeding
Załącznik nr 5 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY.docx docx 15.46 2019-11-05 11:49:00 Michał Urban Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa - ON 2019.doc doc 38 2019-11-05 11:49:00 Michał Urban Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie.doc doc 36 2019-11-05 11:49:00 Michał Urban Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 432.78 2019-12-06 13:23:19 Michał Urban Public message

Announcements

2019-12-06 13:23 Michał Urban INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 112

Send a message