Proceeding: MZK/ON/2019 „Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim”

Michał Urban
Miejski Zakład Komunikacji Ostrów Wielkopolski
Deadlines:
Posted : 05-11-2019 11:49:00
Placing offers: 06-12-2019 09:00:00
Opening offers : 06-12-2019 09:15:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.76 2019-11-05 11:49:00 Proceeding
SIWZ ON 2019-2020.doc doc 353.5 2019-11-05 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY ON 2019.docx docx 25.13 2019-11-05 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ olej napędowy 2019.zip zip 88.43 2019-11-05 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 WYKAZ DOSTAW.docx docx 18.38 2019-11-05 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Umowa Dostawy.docx docx 27.74 2019-11-05 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY.docx docx 15.46 2019-11-05 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa - ON 2019.doc doc 38 2019-11-05 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie.doc doc 36 2019-11-05 11:49:00 Proceeding
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.doc skan.pdf pdf 408.97 2019-12-20 10:37:07 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 432.78 2019-12-06 13:23:19 Public message

Announcements

2019-12-20 10:37 Michał Urban INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2019-12-06 13:23 Michał Urban INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 253