Proceeding: 9/BZP-U.510.3/2020/EP „Przebudowa Gimnazjum nr 12 w Gdańsku ul. Wrzeszczańska 29 na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych oraz Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego.”

Deadlines:
Posted : 13-01-2020 13:10:41
Placing offers: 20-04-2020 11:00:00
Opening offers : 20-04-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Załaczniki do OPZ.zip zip 181779.24 2020-01-13 13:17:32 Edmund Perszowski Proceeding
Dokumenty edytowalne.docx docx 43.71 2020-01-13 13:15:27 Edmund Perszowski Proceeding
SIWZ.pdf pdf 10618.27 2020-01-13 13:15:02 Edmund Perszowski Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.01.2020 r..pdf pdf 14947.62 2020-01-13 13:14:28 Edmund Perszowski Proceeding
Zmiana treści SIWZ z dnia 16.03.2020 r.7z 7z 274.72 2020-03-16 13:34:49 Edmund Perszowski Public message
Zmiana treści SIWZ z dnia 06.03.2020 r.7z 7z 2207.23 2020-03-10 10:15:53 Edmund Perszowski Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.02.2020 r.7z 7z 17729.83 2020-02-24 12:05:15 Edmund Perszowski Public message
Zmiana treści SIWZ 18.02.2020 r..7z 7z 429.22 2020-02-18 13:23:40 Edmund Perszowski Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.02.2020r.zip zip 2684.6 2020-02-14 08:26:55 Edmund Perszowski Public message
Zmiana treści SIWZ z dnia 12.02.2020 r..zip zip 487.92 2020-02-12 13:41:42 Edmund Perszowski Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 07.02.2020 r..pdf pdf 124.35 2020-02-11 09:10:52 Edmund Perszowski Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.02.2020 r..pdf pdf 197.04 2020-02-10 14:15:30 Edmund Perszowski Public message
Zmiana treści SIWZ z dnia 10.02.2020 r..pdf pdf 324.55 2020-02-10 14:15:30 Edmund Perszowski Public message
Załączniki do Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.02.2020 r..zip zip 5669.95 2020-02-11 10:28:54 Edmund Perszowski Public message
Zmiana treści SIWZ z dnia 31.01.2020 r..zip zip 512.2 2020-01-31 14:05:15 Edmund Perszowski Public message

Announcements

2020-03-16 13:34 Edmund Perszowski Zmiana treści SIWZ z dnia 16.03.2020 r.

Zmiana treści SIWZ z [...].7z

2020-03-10 10:15 Edmund Perszowski Zmiana treści SIWZ z dnia 06.03.2020 r.

Zmiana treści SIWZ z [...].7z

2020-02-24 12:05 Edmund Perszowski Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.02.2020 r.

Wyjaśnienia treści S [...].7z

2020-02-18 13:23 Edmund Perszowski Zmiana treści SIWZ z dnia 18.02.2020 r.

Zmiana treści SIWZ 1 [...].7z

2020-02-14 08:26 Edmund Perszowski Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.02.2020 r.

Wyjaśnienia treści S [...].zip

2020-02-12 13:41 Edmund Perszowski Zmiana treści SIWZ z dnia 12.02.2020 r.

Zmiana treści SIWZ z [...].zip

2020-02-11 10:28 Edmund Perszowski Załączniki do Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.02.2020 r.

Załączniki do Wyjaśn [...].zip

2020-02-11 09:10 Edmund Perszowski Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.02.2020 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2020-02-10 14:15 Edmund Perszowski Zmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 10.02.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SIWZ z [...].pdf

2020-01-31 14:05 Edmund Perszowski Zmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 31.01.2020 r.

Zmiana treści SIWZ z [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 1626

Send a message