Proceeding: 312556 Wykonanie projektu i montażu instalacji sprężonego powietrza.

Deadlines:
Posted : 10-02-2020 13:07:00
Placing offers: 28-02-2020 09:05:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie o ofertę - RFQ
Kind: Service

Requirements and specifications

OPIS WYMAGAŃ

Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza  Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu na wykonanie usługi w zakresie: Wykonania projektu rurociągu sprężonego powietrza wraz z budową kanału pod instalację pomiędzy budynkiem sprężarkowni a zbiornikami cementu na Stacji Przesypowej Cementu w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23.


Zakres prac: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej  kanału wraz z rurociągiem sprężonego powietrza od budynku sprężarkowni do zbiorników cementu (ok100mb) wraz z przyłączami.

2. Uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń.

3. Wykonanie kanału i instalacji wraz z podłączeniem.

4. Demontaż starej instalacji.

Termin wykonania:

- Projekty PB, PW - 3103.2020.

- Wykonanie instalacji wraz z demontażem starej - 31.05.2020.


Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

  • Krzysztof Boruta, tel. 77 777 8812, tel. kom. 605 556 891, e-mail: krzysztof.boruta@gorazdze.pl – w sprawach merytorycznych.

  • Andrzej Jarosz,  tel. 603 064 882  - w sprawach merytorycznych.                                                                                                                  

  • Krystian Raczek, tel. 77 7778716, tel.kom. 693 83 585, e-mail: krystian.raczek@gorazdze.pl – w sprawach handlowych

Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement: 

  1. Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.

  2. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.

  3. Kodeks Etyczny Dostawców

  4. Ogólne warunki zakupów 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
OWZ_GC.pdf pdf 282.68 2020-02-10 13:07:00 admin górażdże Proceeding
ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf pdf 10291.87 2020-02-10 13:07:00 admin górażdże Proceeding
BHP - wymagania dla wykonawców robót.pdf pdf 304.16 2020-02-10 13:07:00 admin górażdże Proceeding
Kodeks Etyczny Dostawców_luty 2020.pdf pdf 302.62 2020-02-10 13:07:00 admin górażdże Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dokumentacja projektowa Wykonanie dokumentacji projektowej PB,PW wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwoleń. 1 service - (0)
2 Wykonanie instalacji wraz z kanałem. Zgodnie z dokumentacją. 1 service - (0)
3 Demontaż starej instalacji. - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych 5% Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
3 Termin realizacji 20% Prosimy o potwierdzenie terminu lub podanie nowego. (0)
4 Termin płatności 10% Wymagane 60 dni (0)
5 Wizja lokalna 5% Prosimy o potwierdzenie (0)
Unlock the form

The number of page views - 299

Send a message