Proceeding: 10/PN/2020 Robota budowlana z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – Konserwacja pomieszczeń magazynowych w budynku nr 12 na terenie WKU Łomża (K-667); Zadanie nr 2 – Konserwacja pomieszczeń spinalni WSP w budynku nr 61 na terenie Składu Osowiec (K-465)

Deadlines:
Posted : 11-02-2020 14:07:00
Placing offers: 28-02-2020 09:00:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.

Announcements

2020-03-17 10:08 Przemysław Miastkowski Zawiadomienie o wyborze oferty na Zadanie nr 1
Zawiadomienie o wyborze oferty na Zadanie nr 2

19 zawiadomienie o w [...].pdf

20 zawiadomienie o w [...].pdf

2020-02-28 13:44 Przemysław Miastkowski Informacja z otwarcia ofert

7 informacja z otwar [...].pdf

8 Oswiadczenie o gr [...].docx

The number of page views - 455

Send a message