Proceeding: Wykonanie projektu legalizacji budynku przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie dla Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Jolanta Janowska
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Posted : 13-02-2020 08:37:00
Placing offers: 28-02-2020 09:00:00
Opening offers : 28-02-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications


Działając w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Uniwersytet Szczeciński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na legalizację istniejącego obiektu przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie. 

Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na:   

1.) wykonaniu wszystkich czynności formalno-prawnych niezbędnych do uzyskania DECYZJI o pozwoleniu na budowę wraz z wymagalnymi uzgodnieniami

2.)  wykonanie kompletu dokumentacji budowlanej w wersji papierowej i elektronicznej

Przed złożeniem oferty zalecane jest odbycie wizji lokalnej.

Wizja lokalna: Na wizję lokalną na obiekcie można umówić się z kierownikiem obiektu – Jan Wieczorek - tel. 0-602-613-076 w godz. 8.00 ÷14.00.   

Osoby do kontaktu:   Marcin Szymczykowski - tel. 91- 444 11 28 , Jolanta Janowska  – tel. 91 444 11 34 (w godz. 8.00÷14.00), Termin realizacji: 90 dni od podpisania umowy . Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Gwarancja: 24 miesiące . Dodatkowe koszty po stronie wykonawcy.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie projektu legalizacji budynku przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie dla Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 182

Send a message