Proceeding: WZP-74/20/02/Z Dostawy przenośnych testerów autentyczności dokumentów

Katarzyna Jacak
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 14-02-2020 09:21:00
Placing offers: 23-04-2020 13:00:00
Opening offers : 23-04-2020 13:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zmówieniu.pdf pdf 111.73 2020-02-14 09:21:00 Katarzyna Jacak Proceeding
Załaczniki do edycji.doc doc 207.5 2020-02-14 09:21:00 Katarzyna Jacak Proceeding
SIWZ.pdf pdf 531.95 2020-02-14 09:21:00 Katarzyna Jacak Proceeding
4 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 66.12 2020-04-08 12:54:36 Katarzyna Jacak Public message
WZP-1943_74_20.pdf pdf 51.06 2020-04-08 12:54:36 Katarzyna Jacak Public message
WZP-1893_74_20.pdf pdf 245.35 2020-04-06 11:59:47 Katarzyna Jacak Public message
WZP-1793 74 20.pdf pdf 91.32 2020-04-01 10:56:25 Katarzyna Jacak Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01.04.2020 r..pdf pdf 66.31 2020-04-01 10:53:55 Katarzyna Jacak Public message
WZP-1760_74_20.pdf pdf 29.46 2020-03-30 16:44:35 Katarzyna Jacak Public message
WZP-1493 74 20.pdf pdf 1864.53 2020-03-17 16:21:31 Katarzyna Jacak Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.01 2020-03-18 10:21:35 Katarzyna Jacak Public message
WZP-1501 74 20.pdf pdf 37.64 2020-03-18 10:21:35 Katarzyna Jacak Public message
Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 27.94 2020-03-13 16:05:57 Robert Burasiński Public message
WZP-1188 74 20.pdf pdf 587.34 2020-03-06 14:17:23 Katarzyna Jacak Public message
WZP-854 74 20.pdf pdf 509.4 2020-02-21 12:08:43 Katarzyna Jacak Public message

Announcements

2020-04-08 12:54 Katarzyna Jacak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana SIWZ

4 ogłoszenie o zmian [...].pdf

WZP-1943_74_20.pdf

2020-04-06 11:59 Katarzyna Jacak Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

WZP-1893_74_20.pdf

2020-04-01 10:56 Katarzyna Jacak Odpowiedź na pytanie oraz zmiana SIWZ

WZP-1793 74 20.pdf

2020-04-01 10:53 Katarzyna Jacak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-03-30 16:44 Katarzyna Jacak Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

WZP-1760_74_20.pdf

2020-03-18 10:21 Katarzyna Jacak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

WZP-1501 74 20.pdf

2020-03-17 16:21 Katarzyna Jacak Odpowiedź na pytanie

WZP-1493 74 20.pdf

2020-03-13 16:05 Robert Burasiński Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o zmianie [...].pdf

2020-03-06 14:17 Katarzyna Jacak Odpowiedzi na pytania

WZP-1188 74 20.pdf

2020-02-21 12:08 Katarzyna Jacak Odpowiedź na pytanie

WZP-854 74 20.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 677

Send a message