Proceeding: DZ/2/16/2020 Modernizacja Gospodarki Wodno – Ściekowej – część II w zakresie Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych

Deadlines:
Posted : 17-02-2020 11:22:00
Placing offers: 17-04-2020 11:00:00
Opening offers : 17-04-2020 11:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w trybie negocjacji  z ogłoszeniem na wykonanie części II modernizacji gospodarki wodno- ściekowej w zakresie Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych, mieszczącej się w Zakładzie Cieplnym nr 1 przy ul. Królewskiej Tamy 135.

Celem modernizacji jest dostosowanie parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych do wymagań zawartych w konkluzjach BAT obowiązujących od 18 sierpnia 2021 roku przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z dn.15.07.2019 z późn.zm.).


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Założenia techniczne.zip zip 45913.44 2020-02-17 11:22:00 Renata Uramowska-Słuszniak Proceeding
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.doc doc 35 2020-02-17 11:22:00 Renata Uramowska-Słuszniak Proceeding
Warunki Zamówienia Modernizacja Gosp. wodno ściekowej.pdf pdf 18033.85 2020-02-17 11:22:00 Renata Uramowska-Słuszniak Proceeding
Odpowiedzi na pytania OFERENCI 1.04.2020.pdf pdf 1227.61 2020-04-02 08:28:29 Marta Błaszków Public message
Odpowiedź OFERENCI 16.03.2020.pdf pdf 361.11 2020-03-17 08:28:38 Renata Uramowska-Słuszniak Public message
Odpowiedźi na pytania OFERENCI 8 str.pdf pdf 4535.66 2020-03-12 14:58:04 Marta Błaszków Public message
Odpowiedźi na pytania OFERENCI.pdf pdf 647.63 2020-03-12 14:56:20 Marta Błaszków Public message
ROZDZIELNICA R-72- schemat.pdf pdf 37.21 2020-03-12 14:56:20 Marta Błaszków Public message
Obciażenia transformatorów zasil. RN-2.xlsx xlsx 2734.34 2020-03-12 14:56:20 Marta Błaszków Public message
Modyfikacja Warunków Zamówienia, Zmiana terminu składania ofert..pdf pdf 367.89 2020-02-24 10:23:13 Renata Uramowska-Słuszniak Public message

Announcements

2020-04-02 08:28 Marta Błaszków Odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-03-17 08:28 Renata Uramowska-Słuszniak Odpowiedź na pytanie oferenta

Odpowiedź OFERENCI 1 [...].pdf

2020-03-12 14:58 Marta Błaszków Pełna lista odpowiedzi.

Odpowiedźi na pytani [...].pdf

2020-03-12 14:56 Marta Błaszków Odpowiedzi na pytania oferenta 12.03.2020r.

Odpowiedźi na pytani [...].pdf

ROZDZIELNICA R-72- s [...].pdf

Obciażenia transform [...].xlsx

2020-02-24 10:23 Renata Uramowska-Słuszniak Zamawiający modyfikuje treść Warunków Zamówienia. Zmiana terminu składania ofert

Modyfikacja Warunków [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Modernizacja Gospodarki Wodno – Ściekowej – część II w zakresie Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych - 1 building work Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - GLIWICE Spółka z o. o.
ul. Królewskiej Tamy 135
44 - 100 , Gliwice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 31.07.2021r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki formalne - Należy załączyć w formie pliku dokumenty wymienione w pkt. 6 Warunków Zamówienia. (Buyer requires the attachment of a file) (0)

The number of page views - 788

Send a message