Proceeding: Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartosci zamówienia na "Rewitalizację Centrum Miasta Łodzi w obiektach Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 lub przy ul. Tuwima 12 a"

Elżbieta Mroczkowska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Department: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Deadlines:
Posted : 20-02-2020 15:15:00
Placing offers: 20-03-2020 10:00:00
Opening offers : -
Tryb: Szacowanie wartości zamówienia
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zwraca się z prośbą o wycenę przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem poniższych informacji:

1. Zapytanie ma charakter szacowania wartości zamówienia i nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2. Zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy czy też do udzielenia zamówienia.

3. Zapytanie nie stanowi procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający zastrzega, że udzielenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i
  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych

 5. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w terenie, po uzgodnieniu terminu na telefoniczną prośbę Uczestnika/Uczestników.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

7. Zamawiający wymaga o Uczestnika przedstawienia odpowiedzi na niniejsze Zapytanie na Formularzu do Szacowania wartości zamówienia - załącznik nr 1

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 2 - do szacowania cz. 2.zip zip 21629.83 2020-02-20 15:15:00 Elżbieta Mroczkowska Proceeding
zał. nr_2 - do szacowania cz.1.zip zip 32312.85 2020-02-20 15:15:00 Elżbieta Mroczkowska Proceeding
Zał.nr 1- do szacowania.pdf pdf 502.36 2020-02-20 15:15:00 Elżbieta Mroczkowska Proceeding
Zapytanie do szacowania.pdf pdf 461.09 2020-02-20 15:15:00 Elżbieta Mroczkowska Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zapytanie szacowanie wartości zamówienia 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 435

Send a message