Proceeding: Zakup i dostawa sprzętu IT na potrzeby Urzędu Gminy Wręczyca Wielka

Przemysław Majchrzak
Gmina Wręczyca Wielka
Deadlines:
Posted : 19-02-2020 13:54:00
Placing offers: 27-02-2020 15:00:00
Opening offers : 28-02-2020 09:00:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

ZAPYTANIE CENOWE


1. Zamawiający GMINA WRĘCZYCA WIELKA w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp zaprasza do złożenia oferty


2. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego: "Zakup i dostawa sprzętu IT na potrzeby Urzędu Gminy Wręczyca Wielka". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.


3. Oferty należy złożyć za pomocą platformyzakupowej.pl do dnia 27.02.2019 roku do godz. 15:00. Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację techniczną (wraz z podaniem modelu) oferowanego sprzętu potwierdzającą spełnienie wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymaga załączenia formularza ofertowego, załączonego do zapytania. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu, w formie pisemnej, w języku polskim, podpisany formularz ofertowy należy zeskanować i dołączyć do oferty.


4. Dostawa sprzętu na koszt wykonawcy. Sprzęt zostanie dostarczony do siedziby zamawiającego wraz z wniesieniem w wyznaczone miejsce bez montażu.


5. Sprzęt fabrycznie nowy. Gwarancja - 24 miesiące od dnia odbioru.


6. Warunki płatności do 21 dni od daty poprawnie złożonej faktury.


7. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Majchrzak Przemysław tel. 34 3778430, e-mail: informatyk@wreczyca-wielka.pl


9. Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy.KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej - (e-mail inspektor@odocn.pl, nr tel. służbowego – 602 762 036).
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją projektu „Dostawa sprzętu IT na potrzeby realizacji projektu „Szkolenie mieszkańców gminy Wręczyca Wielka w zakresie kompetencji cyfrowych””
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wręczyca Wielka.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wytycznymi programowymi Polska Cyfrowa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne ze względu zlecenie wykonania tablicy reklamowej dla projektu, o którym mowa w pkt.3 klauzuli;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamowienia sprzet IT - AKTUALNY.doc doc 28 2020-02-24 12:27:38 Przemysław Majchrzak Ordered object
Formularz ofertowy.doc doc 21.5 2020-02-19 13:54:00 Przemysław Majchrzak Criterium

Announcements

2020-02-24 12:20 Przemysław Majchrzak Ze względu na okresowy brak Procesora Core i5-9400 na rynku, zamawiający modyfikuje zapis dotyczący Opis przedmiotu zamówienia sprzętu IT, który dotyczy Modelu Procesora. Procesor Intel Core i5-9400 zmienia się na Intel Core i5-9600K.
2020-02-21 08:27 Przemysław Majchrzak Pytanie:
Dzień dobry czy zamawiający przewiduje kartę graficzną w własnym zakresie ? pytam gdyż procesor Intel Core i5-9400F wymagany przez zamawiającego nie posiada wbudowanego układu graficznego GPU

Odpowiedz:
Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący Opis przedmiotu zamówienia sprzęt IT, który dotyczy Modelu Procesora. Procesor Intel Core i5-9400F zmienia się na Intel Core i5-9400.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opis przedmiotu zamowienia sprzet IT -

Opis przedmiotu zamo [...].doc

1 pc. Gmina Wręczyca Wielka
Sienkiewicza 1
42-130, Wręczyca Wielka
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Cena - Do oferty należy dołączyć uzupełniony formularz ofertowy wraz ze specyfikacją techniczna oferowanego sprzętu

Formularz ofertowy.d [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views - 668

Send a message