Proceeding: Usługa gastronomiczna - obiady w terminie 05-09.04.2020 r. dla 31 gości - uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Music – the Cultural Bridge. Essence, Contexts, References”.

Deadlines:
Posted : 19-02-2020 13:35:00
Placing offers: 13-03-2020 11:52:34
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, jako Beneficjent programu Narodowej Agencji Wymiany Artystycznej (NAWA) w ramach projektu pt. „Wschodnia Akademicka Platforma Artystyczna” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług gastronomicznej - obiady w terminie 05-09.04.2020 r.  dla 31 gości - uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Music – the Cultural Bridge. Essence, Contexts, References”.

Szczegóły dotyczące usługi:


  1. Obiad: zupa, danie główne, deser, napoje (woda gazowana/ niegazowana, soki, kawa, herbata),

  2. Rezerwacja stołu dla 31 osób w restauracji w terminie 6-8.04.2020 r.

  3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia proponowanego menu –
    z uwzględnieniem opcji wegetariańskiej.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 71 31 00 563 z Panią Magdaleną Pudełko

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe - usługa gastronomiczna.pdf pdf 805.72 2020-02-19 13:35:00 Ewa Świątek Proceeding

Announcements

2020-03-13 11:52 Ewa Świątek Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: W ślad za decyzją rządu o zamknięciu placówek oświatowych, uczelni wyższych i odwołaniu imprez Zamawiający informuje, iż Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Music – the Cultural Bridge. Essence, Contexts, References” została odwołana.
Wobec powyższego Zamawiający anuluje przedmiotowe postępowanie .

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena brutto za realizację całego zakresu zamówienia Cena brutto za realizację całego zakresu zamówienia 1 pc. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego We Wrocławiu
Pl. Jana Pawła Ii 2
50-043, Wrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Odległość 40% Zamawiający sprawdzi odległość od swojej siedziby wg Map Google. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najbliższą lokalizacją, pozostałe proporcjonalnie mniej (0)
3 Cena jednostkowa brutto za za obiad - Proszę podać cenę jednostkową brutto za 1 obiad (0)

The number of page views - 130

Send a message