Proceeding: Wykonanie i dostawa kart NXP Mifare 2K Plus X 4B NON UID lub NXP Mifare 4K Plus X 4B NON UID na potrzeby ZDMiKP w Bydgoszczy - 21.000 szt.

Deadlines:
Posted : 20-02-2020 13:06:00
Placing offers: 27-02-2020 13:00:00
Opening offers : 27-02-2020 13:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Warunki udziału w postępowaniu oraz warunki zamówienia zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
wzór_umowy.pdf pdf 2300.38 2020-02-20 13:06:00 Anna Koźlińska Proceeding
zapytanie_ofertowe.pdf pdf 1153.89 2020-02-20 13:06:00 Anna Koźlińska Proceeding
Informacja RODO.pdf pdf 70.44 2020-02-20 13:06:00 Anna Koźlińska Criterium
informacja 24_02.pdf pdf 443.22 2020-02-24 14:13:27 Anna Koźlińska Public message

Announcements

2020-02-24 14:13 Anna Koźlińska
W komunikacie:

W związku z pytaniami Wykonawcy z dnia 21.02.2020r. .Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia w pliku poniżej

informacja 24_02.pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie i dostawa kart NXP Mifare 2K Plus X 4B NON UID lub NXP Mifare 4K Plus X 4B NON UID na potrzeby ZDMiKP w Bydgoszczy - 21000 pc. ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
Toruńska 174 a
85-844, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - wg zapytania ofertowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Doświadczenie - Wykonawca zobowiąże się do wykazania, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty wykonał: karty laminowane, grawerowane laserowo i spersonalizowane. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 RODO - Proszę potwierdzić zapoznanie się z załącznikiem wpisując "Akceptuję"

Informacja RODO.pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views - 133

Send a message