Proceeding: 25/ZP/2020 Dostawa odczynników chemicznych, materiałów zużywalnych oraz preparatów histologicznych

Agnieszka Gałda-Stasiak
Uniwersytet Łódzki Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Posted : 20-02-2020 15:05:00
Placing offers: 28-02-2020 09:00:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Supply

Requirements and specifications

TERMIN składania ofert: do dnia 28.02.2020 r. do godz. 09:00

TERMIN otwarcia ofert: dnia 28.02.2020 r. godz. 10:00

Announcements

2020-03-09 10:10 Agnieszka Gałda-Stasiak 09.03.2020 r. - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 6

25_2020 informacja o [...].pdf

2020-03-03 11:34 Agnieszka Gałda-Stasiak 03.03.2020 r. sprostowanie: w opisie do zamieszczonej informacji o wyborze z dnia 03.03.2020 wystąpiła omyłka pisarska
Opublikowana informacja dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w części nr 2 (nie jak podano - w części na 6)

25_2020 informacja o [...].pdf

2020-03-03 11:25 Agnieszka Gałda-Stasiak 03.03.2020 r. - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 6

25_2020 informacja o [...].pdf

2020-02-28 12:49 Agnieszka Gałda-Stasiak 28.02.2020 r. Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 1, 3, 4, 5, 7

25_2020 unieważnieni [...].pdf

2020-02-28 12:45 Agnieszka Gałda-Stasiak 28.02.2020 r. informacja z otwarcia ofert

25_2020 informacja z [...].pdf

The number of page views - 215

Send a message