Proceeding: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oświetlenia przy 4 ulicach w Inowrocławiu

Jacek Orzechowski
Urząd Miasta Inowrocławia Department: Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
Deadlines:
Posted : 21-02-2020 13:47:00
Placing offers: 27-02-2020 14:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oświetlenia następujących ulic
w Inowrocławiu:

1) odcinka ul. Karola Marcinkowskiego od posesji nr 125B do przejazdu kolejowego,

2) odgałęzienia ul. Kasztelańskiej – działka nr 117/1, arkusz 67, obręb 6,

3) odcinka ul. Wałowej – działka nr 476, arkusz 67, obręb 6,

4) odcinka ul. Bogdana Snarskiego – działka nr 8/23, arkusz 201, obręb 2.

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Ad. 1) Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia typu LED
odcinka ul. Karola Marcinkowskiego (ulica kat. drogi powiatowej) od posesji nr 125B do przejazdu kolejowego. Do wykonawcy należy wystąpienie do ENEA Operator o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Ad. 2) Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia typu LED odgałęzienia ul. Kasztelańskiej (ulica kat. drogi gminnej) – działka nr 117/1, arkusz 67, obręb 6
 – 2 lampy typu LED na słupach oświetleniowych stalowych wys. 6 m. Podłączenie zasilania do najbliższego słupa oświetleniowego po uzyskaniu zgody ENEA Oświetlenie.

Ad. 3) Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia odcinka
ul. Wałowej (ulica kat. drogi gminnej) – działka nr 476, arkusz 67, obręb 6  – 1 lampa
z magazynu Zamawiającego na słupie oświetleniowym stalowym wys. 6 m. Podłączenie zasilania do złącza kablowo pomiarowego po uzyskaniu zgody ENEA Operator lub najbliższego słupa oświetleniowego przy zbiegu ulic: Kasztelańska i Wałowa po uzyskaniu zgody ENEA Oświetlenie.

Ad. 4) Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia typu LED
odcinka ul. Bogdana Snarskiego (ulica kat. drogi gminnej) – działka nr 8/23, arkusz 201, obręb 2.

Podłączenie zasilania do najbliższego słupa oświetleniowego na wysokości posesji nr 20 – oświetlenie własność Miasta.

 

Do wykonawcy należy:

- Wystąpienie do ENEA Operator o wydanie warunków przyłączenia do sieci (dotyczy zadania nr 1), zgody na podłączenie do złącza kablowo pomiarowego (dotyczy zadania nr 3) i ENEA Oświetlenie o wydanie zgody na podłączenie do istniejącego oświetlenia (dotyczy zadania nr 2 i 3);

- Zamówienie map geodezyjnych do celów projektowych;

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, w tym z zarządcami dróg;

- Uzgodnienie projektów na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym.

Dokumentacja powinna zawierać:

- 5 egz. projektu budowlanego,

- po 1 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru i kosztorysu robót,

- 1 egz. całości w wersji elektronicznej.

Termin wykonania: 2 m-ce od dnia zawarcia umowy.

Kryterium oceny ofert: cena 100 %.


Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. : 52 3555322

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
fot. odgałęzienie ul.Kasztelańska.png png 2376.26 2020-02-21 13:47:00 Jacek Orzechowski Ordered object
mapka syt. ul.Wałowa.pdf pdf 575.95 2020-02-21 13:47:00 Jacek Orzechowski Ordered object
mapka syt. ul.Snarskiego.pdf pdf 434.2 2020-02-21 13:47:00 Jacek Orzechowski Ordered object
mapka syt. ul.Marcinkowskiego.pdf pdf 1103.54 2020-02-21 13:47:00 Jacek Orzechowski Ordered object
mapka syt. odgałęzienie ul.Kasztelańska.pdf pdf 575.19 2020-02-21 13:47:00 Jacek Orzechowski Ordered object
fot. ul.Wałowa.png png 2462.4 2020-02-21 13:47:00 Jacek Orzechowski Ordered object
fot. ul.Marcinkowskiego.png png 2438.82 2020-02-21 13:47:00 Jacek Orzechowski Ordered object

Announcements

2020-03-02 07:47 Jacek Orzechowski Wybrano ofertę Zakładu Usług Technicznych PROJBIS Pracownia Projektowa Włodzimierz Matuszak za cenę 7 122,00 zł netto. Wybrano ofertę z najniższą ceną.
2020-02-26 08:10 Jacek Orzechowski W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający potwierdza, że termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętej postępowaniem wynosi 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oświetlenia Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oświetlenia następujących ulic w Inowrocławiu:Marcinkowskiego, Kasztelańskiej, Wałowej, Snarskiego

fot. odgałęzienie ul [...].png

mapka syt. ul.Wałowa [...].pdf

mapka syt. ul.Snarsk [...].pdf

mapka syt. ul.Marcin [...].pdf

mapka syt. odgałęzie [...].pdf

fot. ul.Wałowa.png

fot. ul.Marcinkowski [...].png

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 275

Send a message