Proceeding: 1.C14 1.C14 DOSTAWA BEZPOŚREDNIO NA SKLEPY : KSEROKOPIARKI A3 monochromatyczne - INTERMARCHE / BRICOMARCHE WSPÓŁPRACA CIĄGŁA

Łukasz Sobolewski
ITM Polska Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 21-02-2020 19:57:00
Placing offers: 27-02-2020 15:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie o ofertę - RFQ
Kind: Supply

Requirements and specifications


ZAPYTANIE OFERTOWE 1.C14 DOSTAWA BEZPOŚREDNIO NA SKLEPY

Temat zapytania: KSEROKOPIARKI A3 MONOCHROMATYCZNE - INTERMARCHE / BRICOMARCHE

WSPÓŁPRACA CIĄGŁA : dostawy  na wywołanie sklepów w całej Polsce.

21.02.2020

Kupiec: Łukasz Sobolewski


I. Wstęp 

 Grupa Muszkieterów to największa sieć franczyzowa w kategorii supermarketów spożywczych i typu „dom i ogród” w Polsce, jest zrzeszeniem ponad 300 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów liczy 370 supermarketów Intermarché i Bricomarché. W Centrali Grupy w pod poznańskim Swadzimiu, w dwóch magazynach logistycznych oraz supermarketach zatrudnionych jest aktualnie około 13 000 osób. Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska. Muszkieterowie są obecni w 4 krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii, Portugalii.


II. Warunki ofertowania 

 1.      Zapytanie ofertowe nie jest podstawą do żadnych roszczeń w stosunku do Spółki ITM POLSKA lub spółek jej podlegających wynikających z podjęcia decyzji lub działań w procesie ofertowania przez Oferenta, 

 2.      Wydatki poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie są zwracane przez Spółkę ITM POLSKA, 

 3.      ITM POLSKA zastrzega sobie prawo do wycofania zapytania ofertowego w dowolnym czasie, 

 4.      Akceptacja odpowiedzi Oferenta na zapytanie ofertowe nie stanowi żadnego zobowiązania ITM POLSKA w stosunku do potencjalnego Dostawcy dopóki niezostanie podpisana umowa o współpracy.III. Specyfikacja 

Celem zapytania jest ustalenie warunków zakupu kserokopiarek A3 monochromatycznych dla sieci sklepów Intermarche oraz Bricomarche w formie zamówień i dostaw bezpośrednio realizowanych ze sklepami.

Załączam listę sklepów Intermarche oraz Bricomarche : "lista sklepów Intermarche Bricomarche".

 OPIS / Specyfikacja: 


1. Monochromatyczna kopiarka A3 z funkcją drukowania i skanowania

urządzenie zestaw powinien zawierać:
- pokrywa oryginałów,
- boczny podajnik dokumentów,
- komplet materiałów eksploatacyjnych (m.in. tonery, developer),
- dowóz,
- instalacja,
- jednorazowe szkolenie z obsługi urządzenia,
- gwarancja 36 miesięcy

- Dostawa, uruchomianie i szkolenia na sklepie Intermarche lub Bricomarche w dowolnym miejscu w Polsce w cenie zestawu
- Dostawa i uruchomienie gratis,

Dostawy w stałej współpracy na wywołanie w terminie realizacji do ustalenia.

Koszt dostawy dodatkowych materiałów eksploatacyjnych po stronie dostawcy (tj. w cenie produktu, od określonej wartości do ustalenia). 

Pierwsza dostawa do zadekalarowania / ustalenia.

Produkt zgodny z normą branżową, prawem POLSKIM i EU.

Miejsce dostawy sklepy Intermarche oraz Bricomarche -  GRUPY MUSZKIETERÓW na terenie całej Polski. 

Płatnik:  sklepy Intermarche oraz Bricomarche

Forma regulacji warunków: umowa współpracy z ITM Polska sp. z o.o. ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000052836, REGON 632239507, NIP 7780000892 Kapitał zakładowy 160 000 000,00 zł


IV. Informacje dodatkowe / kryteria

Stałość ceny do 31 12 2020 po podpisaniu umowy współpracy.


Kryteria oceny ofert: 

1. Cena, 

2. Termin,

3. Zgodność ze specyfikacją, 

4. Zgodność z obowiązującymi w POLSCE i UE przepisami, 


V.  Wymagania formalne

1.      Załączniki mogą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (należy wtedy dostarczyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby wskazane w KRS) oraz musi uwzględniać wszystkie warunki wskazane w paragrafie IV, a zakres świadczonych usług musi być tożsamy z elementami zawartymi w paragrafie III.

2.      Oferta dodatkowo powinna zawierać informacje:

a.      Nazwa firmy,

b.      Adres siedziby,

c.      Telefon kontaktowy i adres mailowy do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty,

d.      Wycenę w walucie PLN,

3.     Warunki płatności: 

a.     Płatność przelewem po zrealizowaniu zamówienia i podpisaniu dokumentów dostawy lub po zakończonym okresie rozliczeniowym,

b.     Termin płatności – nie krótszy niż 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT,

4.     Warunki zamówienia: zamówienie składane pocztą elektroniczną lub telefonicznie,

5.    Zalecane załączniki do oferty:

a.    Referencje od kluczowych Klientów, z którymi Oferent współpracuje w bieżącym i poprzednim roku (sugerowane 3szt.)

b.    Pisemne oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu ZUS i US,

d.    Aktualne dokumenty rejestrowe firmy: aktualny odpis z dokumentacji KRS/CEIDG, NIP, REGON,

e.    Sprawozdanie finansowe za ostatni rok,

f.      Ewentualnie: pełnomocnictwo, 

Wszelkie dokumenty, które winny być dołączone do Oferty w postaci skanu, mogą być podpisane przez osobę widniejącą w dokumentacji KRS lub posiadającą aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania spółki. Wszelkie pełnomocnictwa proszę wówczas wysłać wraz z ofertą.


VI. Klauzula poufności

Wybrany dostawca będzie zobowiązany do podpisania umowy o zachowaniu poufności.


VII.  Termin 

1.     Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone za pośrednictwem platformy  złożone do dnia 27.02.2020 do godz. 15.00,

2.     Oferty dostarczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

3.     W przypadku pytań do przedmiotu zapytania należy je przesyłać za pomocą platformy zakupowej,

4.     Proces przetargowy planujemy zakończyć do 31.03.2020r,

5.     Termin ważności oferty musi wynosić minimum do 30 04 2020r.


VIII. Załączniki

1) Proszę o  wypełnienie kwestionariusza w załączonym pliku: "03_Kwestionariusz kserokopiarki A3",Pozdrawiam 

Łukasz Sobolewski 

Kupiec

tel. +48 61 66 51 235 tel. kom. +48 519 407 625

ITM Polska sp. z o.o.Dział Administracji i Zakupów Niekomercyjnych 

ITM Polska sp. z o.o. ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000052836, REGON 632239507, NIP 7780000892 Kapitał zakładowy 160 000 000,00 zł 

 www.muszkieterowie.pl
W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
lista sklepów Intermarche Bricomarche.xls xls 106 2020-02-25 10:00:47 Łukasz Sobolewski Proceeding
03_Kwestionariusz kserokopiarki A3.xlsx xlsx 14.06 2020-02-21 19:57:00 Łukasz Sobolewski Proceeding
03_Kwestionariusz kserokopiarki A3.xlsx xlsx 14.06 2020-02-21 19:57:00 Łukasz Sobolewski Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 kserokopiarka A3 monochromatyczna z funkcją drukowania i skanowania CENA 1szt. kompletu urządzenia; zestaw powinien zawierać: - pokrywa oryginałów, - boczny podajnik dokumentów, - komplet materiałów eksploatacyjnych (m.in. tonery, developer), - dowóz, - instalacja, - jednorazowe szkolenie z obsługi urządzenia, - gwarancja 36 miesięcy - Miejsce dostawy: sklepy Intermarche oraz Bricomarche. Dostawa, montaż i pierwsze szkolenie w cenie zestawu. 1 set - (0)
2 Toner dodatkowy Proszę podać koszt dodatkowego tonera 1 pc. - (0)
3 Koszt przeglądu w okresie gwarancji Proszę podać ryczałtowy koszt przeglądu urządzenia (praca, dojazd, materiały eksploatacyjne) w okresie gwarancji 1 service - (0)
4 Koszt przeglądu po okresie gwarancji Proszę podać ryczałtowy koszt przeglądu urządzenia (praca, dojazd, materiały eksploatacyjne) po okresie gwarancji 1 service - (0)
5 Ekspertyza serwisu / diagnoza usterki w okresie gwarancji Proszę podać koszt ryczałtowy (m.in. dojazd praca) ekspertyzy dot. uszkodzeń powstałych z winy użytkownika. W przypadku usterki gwarancyjnej koszty ekspertyzy nie będą liczone. Ekspertyza serwisu/diagnoza usterki nie gwarancyjnej będzie naliczana w przypadku braku akceptacji kosztów naprawy na podstawie kalkulacji serwisu. 1 service - (0)
6 Ekspertyza serwisu / diagnoza usterki po okresie gwarancji Proszę podać koszty ryczałtowy (m.in. dojazd praca) ekspertyzy dot. uszkodzeń powstałych z winy użytkownika i po okresie gwarancji. Ekspertyza serwisu/diagnoza usterki nie gwarancyjnej będzie naliczana w przypadku braku akceptacji kosztów naprawy na podstawie kalkulacji serwisu, 1 service - (0)
7 Podajnik oryginałów dwustronny Proszę podać dopłatę za opcję podajnik oryginałów dwustronny, 1 set - (0)
8 Duplex Proszę podać dopłatę za opcję Duplex, 1 set - (0)
9 Karta sieciowa LAN Proszę podać dopłatę za opcję kartę sieciową LAN 1 set - (0)
10 Karta sieciowa WIFI Proszę podać dopłatę za opcję kartę sieciową WIFI 1 set - (0)
11 Szafka Proszę podać dopłatę za opcję szafka, 1 set - (0)
12 Dodatkowa kaseta na papier Proszę podać dopłatę za opcję dodatkową kasetę na papier 1 set - (0)
Currency rates NBP , USD: 4.2396 PLN, EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 65% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności 10% Przelew 30 dni, proszę potwierdzić lub zaproponować dłuższy (0)
3 Referencje - Referencje od kluczowych Klientów, z którymi Oferent współpracuje w bieżącym i poprzednim roku (sugerowane 3szt.). Proszę jeżeli to możliwe załączyć je tutaj. (0)
4 Kwestionariusz 10% Proszę o wypełnienie kwestionariusza w pliku: "03_Kwestionariusz kserokopiarka A3" i go załączyć.

03_Kwestionariusz ks [...].xlsx

(0)
5 Termin ważności oferty - Termin ważności oferty musi wynosić minimum do 30 04 2020r. Proszę potwierdzić. (0)
6 Aktualne dokumenty rejestrowe firmy: - Aktualny odpis z dokumentacji KRS/CEIDG, NIP, REGON. Proszę je załączyć. (0)
7 Sprawozdanie finansowe za ostatni rok - Sprawozdanie finansowe za ostatni rok. Proszę je załączyć. (0)
8 Pisemne oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu ZUS i US - Pisemne oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu ZUS i US. Proszę je załączyć. (0)
9 Stałość ceny do 31 12 2020 - Stałość ceny do 31 12 2020 po podpisaniu umowy współpracy. Proszę potwierdzić lub zaproponować dłuższy termin. (0)
10 Dostawa pierwszego urządzenia: ilość dni kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia. 10% Proszę podać ilość dni kalendarzowych potrzebnych na dostawę pierwszego urządzenia na wywołanie sklepów od dnia podpisania umowy. (0)
11 Koszty dostawy zamówionego urządzenia - Proszę potwierdzić, że w cenie zestawu zawarty jest koszt dostawy w dowolne miejsce w Polsce. Proszę potwierdzić. (0)
12 Produkt zgodny z normą branżową, prawem POLSKIM i EU. - Produkt zgodny z normą branżową, prawem POLSKIM i EU. Proszę potwierdzić. (0)
13 Informacje o firmie: - a. Nazwa firmy, b. Adres siedziby, c. Telefon kontaktowy i adres mailowy do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty. Proszę podać powyższe dane. (0)
14 Umowa o zachowanie poufności. - Wybrany dostawca będzie zobowiązany do podpisania umowy o zachowaniu poufności. Proszę potwierdzić. (0)
15 Test - Proszę potwierdzić możliwość bezpłatnego testu urządzenia. Proszę potwierdzić. (0)
16 Koszt transportu na terenie Polski - Proszę od jakiej wartości zamówionych materiałów eksploatacyjnych dostawa jest gratis oraz podać koszt transportu na terenie Polski materiałów eksploatacyjnych nie kwalifikujących się do bezpłatnej dostawy w cenie zamówionych produktów. (0)
17 Standardowa prędkość kopiowania - Proszę podać standardowa prędkość kopiowania, tj. ilość str./min. (0)
18 Standardowa prędkość drukowania - Proszę podać standardowa prędkość drukowania, tj. ilość str./min. (0)
19 Wydruk pierwszej kopii - Proszę podać w jakim czasie (ile sekund) jest dostępna pierwsza kopia (0)
20 Formaty papieru - Proszę wyszczególnić jakie formaty papieru obsługuje urządzenie, np. A5 do A3 (0)
21 Gramatura papieru - Proszę wyszczególnić jakie gramatury papieru (g/m2) obsługuje urządzenie (0)
22 Pojemność pojemnika na papier, tzw. kaseta - Proszę podać ile arkuszy papieru mieści się w podajniku, tzw. kaseta (0)
23 Pojemnośc podajnika bocznego na papier - Proszę podać ile arkuszy papieru mieści się w podajniku bocznym (0)
24 Gwarancja - Proszę potwierdzić 36 miesięczną gwarancję i załączyć szczegóły gwarancji (0)
25 Szkolenie - Proszę potwierdzić, że w cenie zestawu jest pierwsze szkolenie na sklepie (0)
26 Wydajność toneru startowego - Proszę podać informację na ile kopii stron A4 w standardowym zadruku wystarczy toner w zestawie startowym wraz z urządzeniem (0)
27 Wydajność toneru standardowego (dokupienie) - Proszę podać informację na ile kopii stron A4 w standardowym zadruku wystarczy toner, który można dokupić (wyceniony dodatkowo) (0)
28 Czas reakcji serwisu na gwarancji - Proszę podać czas reakcji serwisu na gwarancji w godzinach (h) (0)
29 Czas reakcji serwisu po gwarancji - Proszę podać czas reakcji serwisu po gwarancji w godzinach (h) (0)
30 Przeglądy - Proszę podać informację czy urządzenie wymaga przeglądów w okresie gwarancji, co jaki czas lub co ile kopii, (0)
31 Urządzenie zastępcze - Proszę o informację na jakich zasadach przysługuje w okresie gwarancji bezpłatne urządzenie zastępcze (0)
32 Złącza urządzenia - Proszę podać jakie złącza posiada urządzenie (0)
33 Instalacja urządzenia - Proszę potwierdzić, że w cenie zestawu zawarty jest koszt instalacji w dowolnym miejsce w Polsce. (0)
34 Pamięć urządzenia - Proszę podać informację jaka pamięć posiada urządzenie (0)
35 Dostawa kolejnych urządzeń: ilość dni kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia. 5% Proszę podać ilość dni kalendarzowych potrzebnych na dostawę kolejnych urządzenia na wywołanie sklepów od dnia zamówienia. (0)
36 Rozdzielczość kopii - Proszę podać rozdzielczość kopii (dpi) (0)
37 Rozdzielczość druku - Proszę podać rozdzielczość druku (dpi) (0)
38 Wynaje urządzenia - Proszę o informację czy i na jakich warunkach istnieje możliwość wynajmu urządzenia (0)
39 Wymiary urządzenia - Proszę podać wymiary urządzenia (0)
40 Waga urządzenia - Proszę podać wagę urządzenia (0)
41 Zużycie prądu - Proszę podać dane dotyczące zużycia prądu urządzenia (0)
42 Karty katalogowe urządzenia - Proszę załączyć karty katalogowe urządzenia (0)
43 Inne funkcje - Proszę podać inne istotne funkcje nie wymienione powyżej (0)
Unlock the form

The number of page views - 314

Send a message