logo
Jakub
Kaysiewicz
   

Atrem S.A.

Electronic auction: Rury osłonowe (ID 318417)

Starting date: 25-02-2020 10:45:00

To the end: finished

What is the minimum increment? 200.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 2 min
From which price is increment counted? suppliers
Does the offer must be placed on all positions? No
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

W imieniu Atrem S.A. zapraszam do złożenia oferty cenowo- terminowej na rury przepustowe zgodnie z poniższym zestawieniem

Oferta winna zawierać:

 -Ewentualne upusty i rabaty cenowe

- Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu dostawy

- Planowany termin dostawy

- Dokumentację techniczną(karty katalogowe, deklaracje zgodności)

Na oferencie spoczywa obowiązek weryfikacji danych zapytania ofertowego oraz uwzględnienia ewentualnych pozycji dodatkowych w ofercie.

W przypadku pytań dotyczących zapytania proszę o kontakt z: Jakub.Kaysiewicz@atrem.pl

Miejsce dostawy:Wronki

Warunki płatności: Minimum 60 dni przelew

Rok produkcji: 2020

Producent:Dowolny

Koszty transportu po stronie dostawcy.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji oferty jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Dostawca zobowiązany jest do zamieszczenia na fakturze podanego przez Zamawiającego numeru zamówienia .W przypadku nie zamieszczenia na fakturze numeru zamówienia, termin płatności ulegnie przedłużeniu o 30 dni.

icon Buyer messages

  • Buyer has not posted additional messages ...

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Rura osłonowa DVK 160-niebieska 6m 167 pc. ***
2 Rura osłonowa DVK 232 niebieska 167 pc. ***
3 Rura osłonowa Rura osłonowa gładka przepustowa 160 167 pc. ***
4 Rura osłonowa Rura osłonowa gładka przepustowa 200 167 pc. ***
Offer value:
Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent
*** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** ***

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |