Proceeding: Karma dla psa Vet Expert -dostawa do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach

Magdalena Cieślak
Centrum Szkolenia Policji
Deadlines:
Posted : 25-02-2020 12:48:00
Placing offers: 27-02-2020 13:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 22 605 57 96 (Magdalena Cieślak).

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.


,,działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2191)  Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych”

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

2020-02-27 13:32 Magdalena Cieślak Wybrano ofertę złożoną przez firmę Vet Planet Sp. z o.o. ul Brukowa 36/2, 05-092 Łomianki o łącznej wartości gross 842,14 zł.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 karma dla psów Vet Expert Dermatosis dog Rabbit&Potato data przydatności do spożycia minimum - do końca czerwca 2020 r. 72 kg Wydział Aministracyjno-Gospodarczy ZKP
ul. Ogrodowa 39
05-650, Sułkowice
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 03.03.2020 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 56

Send a message