Proceeding: Korek w rolce

Donata Trzpil
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy
Deadlines:
Posted : 25-02-2020 13:41:00
Placing offers: 27-02-2020 13:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych wystawia zapytanie ofertowe na korek w rolce. 

 Warunki dostawy:  

 1. Termin realizacji zamówienia 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.  

 2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia

 w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.  

3. Płatność – przelew 14 dni.  

 4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/  

5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy. 

 6. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany oraz wolny od wad.  

7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy. 

8. Kryterium oceny - najniższa cena oraz termin dostawy.  

 9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

10. Osobą do kontaktu jest Donata Trzpil tel. 74 858 21 34 11. Zamawiający może odstąpić od wyboru ofert bez podania przyczyny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Korek w rolce/ rolka korkowa Grubość 10 milimetrów, szerokość 1 metr 4 m - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 2 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 62

Send a message