Proceeding: Zakup jednorazowych środków ochrony indywidualnej

Sylwia Brzezińska
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 26-02-2020 08:28:00
Placing offers: 28-02-2020 09:00:00
Opening offers : 28-02-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

1. Termin realizacji zamówienia 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy

3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres

4 . W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy

5. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy,fabrycznie zapakowany i wolny od wad

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ogłoszenia w załączeniu

7.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy

8. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.

9. Dostawca który nie jednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu do kwoty, którą zamierza przeznaczyć na zakup danego elementu

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 1008.59 2020-02-26 08:28:00 Sylwia Brzezińska Proceeding
projekt umowy.pdf pdf 3233.41 2020-02-26 08:28:00 Sylwia Brzezińska Proceeding
opisy koronowirus.docx docx 14.93 2020-02-26 08:28:00 Sylwia Brzezińska Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Maska ochronna jednorazowego użytku typu FFP3 załącznik nr 1 (opisy koronawirus)

opisy koronowirus.do [...].docx

1000 pc. Wydział Zaopatrzenia KSP
ul. Włochowska 25/33
02-336, Warszawa
(0)
2 Kombinezon jednorazowego użytku kat. III załącznik nr 1 (opisy koronawirus) 250 pc. - (0)
3 Ochraniacze na buty wysokie Tyvek załącznik nr 1 (opisy koronawirus) 200 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 3 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 128

Send a message