Proceeding: Odtworzenie nawierzchni utwardzonych (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) po robotach ziemnych

Deadlines:
Posted : 26-02-2020 09:27:00
Placing offers: 19-03-2020 10:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specificationsMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76 A, ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę z ogłoszeniem , prowadzone na zasadach określonych
w  „Regulaminie  udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”, na wykonanie zadania pn.:         


 


„Odtworzenie nawierzchni utwardzonych


 (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) po robotach ziemnych”


 


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na odtworzeniu nawierzchni utwardzonych (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) po robotach ziemnych, realizowanych na obszarze działalności Zamawiającego, tj. miasta Leszna oraz gm. Lipno i gm. Święciechowa.


·         Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i  wariantowych.


·         Zamawiający przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp.  z o. o.”, spełnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i jednocześnie posiada najniższą cenę.


·      Ofertę należy składać na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/mpwik_leszno wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia  19.03.2020r. do godziny 10:00


·         Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.03.2021r.


  • Przyjęto następujące kryterium oceny złożonych ofert – cena 100%.
  • Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na złożenie ofert.


·         Powyższe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


 


 


Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Eksploatacji – Maciej Apolinarski


 tel. 065 – 529-83-59, fax 065 – 529-83-71.


 


 


 


 


 


 


  


 

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 4 RODO.docx docx 17.88 2020-02-26 09:27:00 Kamila Zawirska Proceeding
Zał. nr 3 Wzór umowy..doc doc 104.5 2020-02-26 09:27:00 Kamila Zawirska Proceeding
Zał. nr 2 Oświadczenie.docx docx 19.41 2020-02-26 09:27:00 Kamila Zawirska Proceeding
Zał. nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 20.13 2020-02-26 09:27:00 Kamila Zawirska Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia- odtworzenie kostki.docx docx 421.99 2020-02-26 09:27:00 Kamila Zawirska Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) po robotach ziemnych. - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) po robotach ziemnych - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 110

Send a message