logo
Renata
Dłużniak
   

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.

PZ- Dział Logistyki i Zakupów

Electronic auction: Blachy 1.4835/1.4828 (ID 319330)

Starting date: 26-02-2020 12:10:00

To the end: finished

Current offer value is: 28 352.64 PLN
What is the maximum value of the contract? 29 248.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 1 min
From which price is increment counted? lowest
Does the offer must be placed on all positions? No
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

Termin realizacji: 9/10 tydzień 2019

Sposób dostawy:

Wybór Wykonawcy/Dostawcy: Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa wartość za daną pozycję będących przedmiotem postępowania przy założeniu spełnienia przez Oferenta/Wykonawcę wszystkich wymogów postępowania. W przypadku równych cen na danej pozycji zamówienie zostanie udzielone Oferentowi/Wykonawcy, którego wartość oferty na wszystkie pozycje jest najniższa, a w przypadku równych cen dla obydwu pozycji temu Oferentowi/Wykonawcy, który złoży ofertę jako pierwszy.
icon Buyer messages

  • Buyer has not posted additional messages ...

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Bl. 8x1000x2000 1.4835/253MA 5 arkuszy
Odbiór wg: EN 10204/3.1
Produkcja UE
640 kg 25.00 PLN
2 Bl. 6x1000x2000 1.4835/253MA 3 arkusze
Odbiór wg: EN 10204/3.1
Produkcja UE
288 kg 25.00 PLN
3 Bl. 6x1000x2000 1.4828 3 arkusze
Odbiór wg: EN 10204/3.1
Produkcja UE
288 kg 21.00 PLN
Offer value:

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |