Proceeding: 89/2020 Wiertarko wkrętarka Bosch GSR 18-2-LI Plus + akumulator Bosch + uchwyt

Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Deadlines:
Posted : 26-02-2020 13:41:00
Placing offers: 28-02-2020 09:00:00
Opening offers : 28-02-2020 09:05:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

W imieniu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na dostawę Wiertarko wkrętarki Bosch GSR 18-2-LI Plus + akumulator Bosch + uchwyt

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań:


Dodatkowych informacji udziela Joanna Brzozowska 957 287 839,

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

2020-02-27 12:06 Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski Szanowni Państwo,
w związku z pojawieniem się pytań i wątpliwości o poz 1 w zapytaniu ofertowym :
Proszę o złożenie ofert na :
poz 1. dotyczy Nr katalogowy: 06019E6120. Wyposażenie podstawowe: 2 akumulatory Li-Ion 18V 2.0Ah Ładowarka AL 1820 CV,Walizka narzędziowa

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wiertarko wkrętarka Bosch GSR 18-2-LI Plus Wiertarko wkrętarka Bosch GSR 18-2-LI Plus 1 pc. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski
(0)
2 Akumulator Bosch GBA 18V 5,0Ah Akumulator Bosch GBA 18V 5,0Ah 1 pc. - (0)
3 Uchwyt wiertarki na kluczyk PTPK 16 mm Uchwyt wiertarki na kluczyk PTPK 16 mm 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin wykonania dostawy 10% max 3 dni wypełnia wykonawca (0)
3 Oświadczenie wykonawcy - Zapłata następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury. Numer rachunku bankowego ……………………………………… (znajduje się w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług), proszę o podanie rachunku bankowego (0)
4 Oświadczenie wykonawcy - Wykonawca będzie / nie będzie wysyłał ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówień publicznych do zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy (zgodnie z USTAWĄ z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym), proszę potwierdzić: "będzie"/ nie będzie" (0)
5 Oświadczenie wykonawcy - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania niniejszego zamówieni,proszę potwierdzić. (0)
6 Oświadczenie wykonawcy - Złożenie przez nas zamówienia (w wyniku przyjęcia oferty Wykonawcy) jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia opóźnienia w terminie dostawy w stosunku do terminu określonego w ofercie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega, że natychmiast będzie odstępował od umowy i kierował zamówienie do następnego oferenta,proszę potwierdzić. (0)
7 Mechanizm podzielonej płatności - Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o. informuje, że do rozliczeń stosowany będzie mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). (0)
8 Termin płatności - 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (0)
9 Dostawa - Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views - 125

Send a message