Proceeding: D/19/2020 Dostawa zespołów - podzespołów, części zamiennych oraz ogumienia do pojazdów kołowych z podziałem na 10 części (zadań)

Anna Stelmaszczyk
2 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Posted : 27-02-2020 09:39:00
Placing offers: 08-04-2020 08:00:00
Opening offers : 08-04-2020 09:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 7 do SIWZ.doc doc 40 2020-02-27 09:39:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SIWZ.doc doc 92 2020-02-27 09:39:00 Proceeding
załącznik nr 5B do SIWZ.pdf pdf 5946.86 2020-02-27 09:39:00 Proceeding
załącznik nr 5A do SIWZ.pdf pdf 1042.26 2020-02-27 09:39:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SIWZ.doc doc 1085 2020-02-27 09:39:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SIWZ.xml xml 127.11 2020-02-27 09:39:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SIWZ.pdf pdf 2152.29 2020-02-27 09:39:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf pdf 1513.61 2020-02-27 09:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 320.09 2020-02-27 09:39:00 Proceeding
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.pdf pdf 411.32 2020-05-25 14:43:50 Public message
Informacja o wynikach postępowania.pdf pdf 419.03 2020-05-19 11:27:00 Public message
Informacja o wynikach postępowania zadania nr 1,3,5,6,9.pdf pdf 439.21 2020-05-14 14:57:25 Public message
Informacja o wynikach postępowania.pdf pdf 430.18 2020-05-11 10:56:46 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 266.22 2020-04-08 13:41:06 Public message
załącznik nr 4 do SIWZ.docx docx 16.53 2020-04-08 13:41:06 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pdf 434.49 2020-04-01 13:21:24 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie 01.04.2020.pdf pdf 1887.04 2020-04-01 13:21:24 Public message
Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie 01.04.2020.pdf pdf 1775.34 2020-04-01 13:21:24 Public message
Zmiana treści SIWZ.pdf pdf 475.32 2020-04-01 13:21:24 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 69.82 2020-03-27 09:22:28 Public message
Zmiana treści SIWZ.pdf pdf 489.29 2020-03-25 10:59:58 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pdf 405.02 2020-03-17 14:12:42 Public message
załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie w dniu 17.03.2020.pdf pdf 2064.8 2020-03-17 14:12:42 Public message
Zmiana treści SIWZ.pdf pdf 506.6 2020-03-17 14:12:42 Public message
załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie w dniu 10.03.2020.pdf pdf 2063.86 2020-03-10 14:14:28 Public message
załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie w dniu 10.03.2020.pdf pdf 1774.77 2020-03-10 14:14:28 Public message
Zmiana treści SIWZ.pdf pdf 2202.78 2020-03-10 14:14:28 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pdf 403.2 2020-03-10 14:14:28 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 79.95 2020-03-12 10:23:48 Public message

Announcements

2020-05-25 14:43 Anna Stelmaszczyk Informacja o wynikach postępowania w zakresie zadania nr 4

INFORMACJA O WYNIKAC [...].pdf

2020-05-19 11:27 Anna Stelmaszczyk Informacja o wynikach postępowania zadanie nr 2

Informacja o wynikac [...].pdf

2020-05-14 14:57 Anna Stelmaszczyk Informacja o wynikach postępowania zadania 1,3,5,6 i 9

Informacja o wynikac [...].pdf

2020-05-11 10:56 Anna Stelmaszczyk Informacja o wynikach postępowania w zakresie zadań 7,8 i 10.

Informacja o wynikac [...].pdf

2020-04-08 13:41 Anna Stelmaszczyk Informacja z otwarcia ofert
Załącznik nr 4 do SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

załącznik nr 4 do SI [...].docx

2020-04-01 13:21 Anna Stelmaszczyk Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ wraz z załącznikami nr 1 i 3 do SIWZ po zmianie w dniu 01/04/2020

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik nr 1 do SI [...].pdf

Załącznik nr 3 do SI [...].pdf

Zmiana treści SIWZ.p [...].pdf

2020-03-27 09:22 Anna Stelmaszczyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-03-25 10:59 Anna Stelmaszczyk Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ.p [...].pdf

2020-03-17 14:12 Anna Stelmaszczyk Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ po zmianie

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

załącznik nr 1 do SI [...].pdf

Zmiana treści SIWZ.p [...].pdf

2020-03-12 10:23 Anna Stelmaszczyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-03-10 14:14 Anna Stelmaszczyk Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ wraz z załącznikami nr 1 i 3 do SIWZ po zmianie.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

załącznik nr 1 do SI [...].pdf

załącznik nr 3 do SI [...].pdf

Zmiana treści SIWZ.p [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1266

Send a message to buyer