Proceeding: 9/2020/Z Usługi stałego sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksach wojskowych w Warszawie administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 3964

Waldemar Lewandowski
Jednostka Wojskowa 3964
Deadlines:
Posted : 27-02-2020 09:44:00
Placing offers: 08-04-2020 10:00:00
Opening offers : 08-04-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do umowy.pdf pdf 392.37 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Zal 9 - kłauzula tajności kompleksów wojskowych.pdf pdf 206.09 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Zal 8 - oswiadczenie grupa kapitałowa.doc doc 47.5 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Zal 7 - oswiadczenie kontynuacja polisy.doc doc 26 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Zal 6 - Formularz JEDZ.doc doc 182.5 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Wykaz pow. i wypos. 4.xls xls 83 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Wykaz pow. i wypos. 3.xls xls 76 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Wykaz pow. i wypos. 2.xls xls 76.5 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Wykaz pow. i wypos. 1.xls xls 72 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Umowa 4bb.pdf pdf 425.1 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Umowa 4b.pdf pdf 436.71 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Umowa 4a.pdf pdf 434.25 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Umowa 3b.pdf pdf 437.79 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Umowa 3a.pdf pdf 438.26 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Umowa 2bb.pdf pdf 419.16 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Umowa 2b.pdf pdf 419.63 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Umowa 2aa.pdf pdf 452.45 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Umowa 2a.pdf pdf 451.33 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Umowa 1b.pdf pdf 419.8 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Umowa 1a.pdf pdf 623.15 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamowienia, Minimalne wymagania 4.pdf pdf 763.68 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamowienia, Minimalne wymagania 3.pdf pdf 757.21 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamowienia, Minimalne wymagania 2.pdf pdf 628.24 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamowienia, Minimalne wymagania 1.pdf pdf 561.46 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
9 SIWZ.pdf pdf 657.06 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
9 OGŁOSZENIE O Zamówieniu UE.pdf pdf 152.32 2020-02-27 09:44:00 Proceeding
Zal 5 - formularz ofertowy.rtf rtf 131.65 2020-02-27 09:44:00 Criterium
Formularz cenowy 4bb.xlsx xlsx 10.96 2020-02-27 09:44:00 Criterium
Formularz cenowy 4b.xlsx xlsx 11 2020-02-27 09:44:00 Criterium
Formularz cenowy 4a.xlsx xlsx 11.04 2020-02-27 09:44:00 Criterium
Formularz cenowy 3b.xlsx xlsx 10.95 2020-02-27 09:44:00 Criterium
Formularz cenowy 3a.xlsx xlsx 11.15 2020-02-27 09:44:00 Criterium
Formularz cenowy 2bb.xlsx xlsx 10.82 2020-02-27 09:44:00 Criterium
Formularz cenowy 2b.xlsx xlsx 10.84 2020-02-27 09:44:00 Criterium
Formularz cenowy 2aa.xlsx xlsx 10.94 2020-02-27 09:44:00 Criterium
Formularz cenowy 2a.xlsx xlsx 11.3 2020-02-27 09:44:00 Criterium
Formularz cenowy 1b.xlsx xlsx 11.04 2020-02-27 09:44:00 Criterium
Formularz cenowy 1a.xlsx xlsx 11.05 2020-02-27 09:44:00 Criterium
9 sprzątanie - wybór oferty - 4.5.2020.pdf pdf 455.78 2020-05-04 16:34:05 Public message
protokol z otwarcia ofert.pdf pdf 777.8 2020-04-08 12:47:13 Public message
instrukcja bezpieczenstwa przemysłowego.pdf pdf 1530.41 2020-04-03 13:23:08 Public message
Zal 5 - formularz ofertowy - poprawiony.rtf rtf 132.48 2020-03-25 08:58:10 Public message
Zal 5 - formularz ofertowy - poprawiony.rtf rtf 132.48 2020-03-25 08:50:41 Public message
Odpowiedzi 2 cz.pdf pdf 571.39 2020-03-19 12:57:47 Public message
Odpowiedzi 1 cz.pdf pdf 618.8 2020-03-19 12:57:13 Public message
Modyfikacja SIWZ nr 2.pdf pdf 500.34 2020-03-12 10:30:46 Public message
9 SIWZ modyfikacja.pdf pdf 438.56 2020-03-05 10:33:44 Public message
9 SIWZ modyfikacja.tif tif 68.9 2020-03-05 10:23:42 Public message

Announcements

2020-05-04 16:34 Waldemar Lewandowski W załączeniu decyzja Zamawiającego w sprawie wyboru ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Z wyrazami szacunku, Waldemar Lewandowski
SPECJALISTA
Sekcja Zamówień Publicznych
JW3964
tel. 261 - 892 - 326

9 sprzątanie - wybór [...].pdf

2020-04-09 11:57 Marek Jaworowski The message was withdrawn by the Buyer.
2020-04-08 12:47 Łukasz Granica Protokół z otwarcia ofert

protokol z otwarcia [...].pdf

2020-04-03 13:23 Łukasz Granica Instrukcja bezpieczenstwa przemysłowego

instrukcja bezpiecze [...].pdf

2020-03-25 08:58 Łukasz Granica formularz ofertowy poprawiony *

Zal 5 - formularz of [...].rtf

2020-03-25 08:50 Łukasz Granica poprawiony formularz umowy

Zal 5 - formularz of [...].rtf

2020-03-19 12:57 Łukasz Granica odpowiedzi cz 2

Odpowiedzi 2 cz.pdf

2020-03-19 12:57 Łukasz Granica Odpowiedzi cz 1

Odpowiedzi 1 cz.pdf

2020-03-12 10:30 Waldemar Lewandowski Modyfikacja SIWZ nr 2

Modyfikacja SIWZ nr [...].pdf

2020-03-05 10:33 Waldemar Lewandowski Modyfikacja SIWZ w formacie PDF

9 SIWZ modyfikacja.p [...].pdf

2020-03-05 10:23 Waldemar Lewandowski Modyfikacia SIWZ

9 SIWZ modyfikacja.t [...].tif

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file)

Zal 5 - formularz of [...].rtf

Formularz cenowy 4bb [...].xlsx

Formularz cenowy 4b. [...].xlsx

Formularz cenowy 4a. [...].xlsx

Formularz cenowy 3b. [...].xlsx

Formularz cenowy 3a. [...].xlsx

Formularz cenowy 2bb [...].xlsx

Formularz cenowy 2b. [...].xlsx

Formularz cenowy 2aa [...].xlsx

Formularz cenowy 2a. [...].xlsx

Formularz cenowy 1b. [...].xlsx

Formularz cenowy 1a. [...].xlsx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1078

Send a message to buyer