Proceeding: Samochodowy transport koksu: BE Antwerpia 2040 - PL Częstochowa 42-213

Tomasz Swołek
Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Department: Biuro Handlu
Deadlines:
Posted : 27-02-2020 12:37:00
Placing offers: 28-02-2020 09:00:00
Opening offers : 28-02-2020 09:05:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Relacja: BE Antwerpia 2040 - Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa,

Termin realizacji: marzec 2020,

Węgiel

Ilość: 200 t.

Warunki realizacji:

- w przypadku chęci realizacji transportu części tonażu, prosimy o podanie Państwa możliwości,

- w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw, konieczne będzie podpisanie umowy na zadeklarowane ilości.

 

Organizator  zastrzega sobie prawo do zlecenia usługi więcej niż jednemu podmiotowi biorącemu udział w przetargu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu lub odwołania go bez podania przyczyny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Stawka transportowa - 1 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności 20% przelew 60 dni, (0)
Unlock the form

The number of page views - 118

Send a message