Proceeding: Naprawa agregatu prądotwórczego na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Awatar Pracownika
Henryka Łuczka
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 30-03-2020 11:54:00
Placing offers: 08-04-2020 09:00:00
Opening offers : 08-04-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Wymagania i specyfikacja

Wymagania i specyfikacja

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na naprawę agregatu prądotwórczego m-ki Henschel 250 kVA na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Zakres prac:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- demontaż starej pompy wtryskowej

- montaż pompy wtryskowej

- uruchomienie i testy agregatu

- sprawdzenie parametrów pracy


Wymagania Wystawiającego:

 • Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl..
 • KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 • O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto
 • Termin realizacji zamówienia 15.04.2020 r.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.
 • Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
 • Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót.
 • Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad
 • Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
 • Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
 • Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń
 • Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę  w postępowaniu
 • Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Naprawa agregatu prądotwórczego na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4503 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 222

Send a message to buyer