Proceeding: PT.2370.4.2020.GM Dostawa ubrań strażackich specjalnych-XENON PL,zestaw 3 części- 9 kpl.

Grzegorz Mazurek
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Department: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach
Deadlines:
Posted : 31-03-2020 09:58:00
Placing offers: 08-04-2020 09:00:00
Opening offers : 08-04-2020 09:05:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Zamawiający Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach,ul.3-go Maja 140,32-100 Proszowice,działając na podstawie art. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę ubrań strażackich specjalnych -XENON PL,(zestaw 3 części)-9 kpl. wszystkich solidnych wykonawców.


Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30  dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: maksymalnie do 30 września 2020r.

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min.24 miesiące;

- dołączenia wypełnionego Załącznika nr 2 (Oświadczenia wykonawcy)


Zastrzeżenia Zamawiającego:

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zaproszenia  oraz przeprowadzenie negocjacji dot.wszystkich warunków zamówienia z wybranymi Wykonawcami do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel.123853164; lub 512227156

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7:00 do 17:00.    

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr.3 umowa ubrania 30.03.2020.docx docx 84.89 2020-03-31 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr.2 OŚWIADCZENIA WYKONAWCY.docx docx 13.79 2020-03-31 09:58:00 Proceeding
Zał nr. 1 OPZ - 09.04.2019.pdf pdf 2623.47 2020-03-31 09:58:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Ubrania specjalne XENON PL Ubranie strażackie specjalne 3 częściowe ,zgodne z OPZ-zał. nr 1

Zał nr. 1 OPZ - 09.0 [...].pdf

9 set Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach
3 Maja 140
32-100, Proszowice
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Świadectwo CNBOP - proszę załączyć świadectwo dopuszczenia CNBOP (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
5 Oświadczenia wykonawcy -Załącznik nr.2 - proszę załączyć wypełniony Załącznik nr 2 (Oświadczenia Wykonawcy)zamawiający wymaga załączenia pliku. (0)
Unlock the form

The number of page views - 159

Send a message to buyer