Proceeding: EZP.VI-241/39/20/ZO DOSTAWA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ, CIEPLARKI ORAZ CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI

Katarzyna Szałowicz
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 01-04-2020 12:53:00
Placing offers: 08-04-2020 09:30:00
Opening offers : 08-04-2020 09:35:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę:

DOSTAWA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ, CIEPLARKI ORAZ

 CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI

 - szczegóły w zapytaniu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego postępowania

Zamawiający wymaga:

warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.docx docx 167.14 2020-04-01 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 -Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 212.26 2020-04-01 12:53:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Umowa.pdf pdf 1296.5 2020-04-01 12:53:00 Proceeding
ZAŁ. NR 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 922.6 2020-04-01 12:53:00 Ordered object
zał. nr 4 projekt umowy.pdf pdf 589.8 2020-04-01 12:53:00 Ordered object
Zapytanie ofertowe.docx docx 168.39 2020-04-01 12:53:00 Ordered object
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 1304.61 2020-04-09 13:52:05 Public message
Pytania odpowiedzi II.pdf pdf 1086.81 2020-04-07 18:42:54 Public message
Zał. nr 4 - projekt umowy.pdf pdf 1297.03 2020-04-06 20:49:06 Public message
Pytania odpowiedzi.pdf pdf 1132.14 2020-04-06 20:47:18 Public message
modyfikacja ZO.pdf pdf 1221.51 2020-04-06 20:49:06 Public message
PYTANIA -.docx docx 14.75 2020-04-03 11:59:34 Public message

Announcements

2020-04-09 13:52 Joanna Blazowska Szanowni Państwo
W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2020-04-07 18:42 Joanna Blazowska Szanowni Państwo
W załączeniu odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego.

Pytania odpowiedzi I [...].pdf

2020-04-06 20:49 Joanna Blazowska Szanowni Państwo
W załączeniu modyfikacja zapytania ofertowego w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz zadawania pytań do treści zapytania ofertowego.

modyfikacja ZO.pdf

Zał. nr 4 - projekt [...].pdf

2020-04-06 20:47 Joanna Blazowska Szanowni Państwo
W załączeniu odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego oraz sprostowanie poprzednio udzielonych odpowiedzi.

Pytania odpowiedzi.p [...].pdf

2020-04-03 11:59 Katarzyna Szałowicz Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania dot. postępowania pod nazwą " DOSTAWA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ, CIEPLARKI ORAZ CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI”

z poważaniem

PYTANIA -.docx

2020-04-03 11:52 Katarzyna Szałowicz The message was withdrawn by the Buyer.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wirówka laboratoryjna Załącznik nr 2

ZAŁ. NR 2 - OPIS PRZ [...].pdf

zał. nr 4 projekt um [...].pdf

Zapytanie ofertowe.d [...].docx

1 pc. Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica
Rydygiera 1
64-920, Piła
(0)
2 Cieplarka Załącznik nr 2 1 pc. - (0)
3 Chłodziarko-zamrażarka Załącznik nr 2 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4503 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 KRS/ CEiDG - Proszę załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Formularz ofertowy - Prosimy załączyć wypełniony formularz ofertowy zał. nr 1 (Buyer requires the attachment of a file) (0)
4 Umowa - Prosimy zapoznać się z umową zał. nr 4 (0)
5 oświadczenie - Prosimy załączyć wypełniony zał. nr 3 (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 RODO - Prosimy zapoznać się z zał. nr 5 (0)
7 termin dostawy 10% - (0)
8 gwarancja 10% - (0)
Unlock the form

The number of page views - 386

Send a message to buyer