Proceeding: Zakup telefonów komórkowych Motorola.

Anna Lisiak
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Department: Wydział zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 03-04-2020 15:54:00
Placing offers: 08-04-2020 09:00:00
Opening offers : 08-04-2020 09:10:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

1. Warunki dostawy i płatności: 

 • adres dostawy:  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2  45-077 Opole
 • w cenie oferty należy uwzględnić koszt dostawy pod w/w adres,
 • w przypadku wysyłki sprzętu firmą kurierską do przesyłki należy dołączyć list przewozowy,
 • termin płatności: do 30 dni liczonych od dnia odbioru prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  2. Termin realizacji zamówienia: 

 • do 14 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zamówienia (faks, e-mail)

3. Gwarancja:  

 • 24 miesiące od daty dostawy.
 • w trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewnia na własny koszt transport uszkodzonego i naprawionego sprzętu, z i do siedziby Zamawiającego

4. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że: 

 • jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,
 • przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, właściwej jakości i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich,
 • przedmiot zamówienia spełnia normy przewidziane prawem polskim,
 • jest związany ofertą przez okres 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.

Zamawiający informuje, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się złożeniem zamówienia.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Telefon komórkowy Motorola One Action 4 Fabrycznie nowy, w ukompletowaniu producenta, z polskiej dystrybucji, etui w postaci futerału lub przezroczystego case. Wymagane parametry: pamięć wewnętrzna 128GB, pamięć operacyjna 4 GB, Dual Sim, kolor obudowy ciemny (grafit, granat lub czerń). 35 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Wojciecha Korfantego 2
45-077, Opole
(0)
2 Telefon komórkowy Motorola Moto E6 Plus 4 Fabrycznie nowy, w ukompletowaniu producenta, z polskiej dystrybucji, etui w postaci futerału lub przezroczystego case. Wymagane parametry: pamięć wewnętrzna 64GB, pamięć operacyjna 4 GB, Dual Sim, kolor obudowy ciemny (grafit, granat lub czerń). 20 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4503 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 171

Send a message to buyer