Proceeding: 34/DZS/2020/PN/WPI Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II”

Deadlines:
Posted : 08-06-2020 10:08:00
Placing offers: 21-07-2020 11:00:00
Opening offers : 21-07-2020 11:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Załączniki nr 1-6 do Rozdziału IV SIWZ - Opisu przedmiotu zamówienia znajdują się do pobrania pod następującym adresem:

http://gofile.me/4Yynw/Us4QmSABZ

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.77 2020-06-08 10:08:00 Proceeding
02. SIWZ.pdf pdf 735.39 2020-06-08 10:08:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1 do Rozdziału II SIWZ - JEDZ.zip zip 86.66 2020-06-08 10:08:00 Proceeding
04. Załącznik nr 1 do Rozdziału III SIWZ - Formularz cenowy.zip zip 225.74 2020-06-08 10:08:00 Proceeding
05. Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 537.04 2020-06-08 10:08:00 Proceeding
06. Wzór umowy.pdf pdf 400.27 2020-06-08 10:08:00 Proceeding
07. Formularze - wersja edytowalna.doc doc 159.5 2020-06-08 10:08:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie.pdf pdf 171.92 2020-08-03 09:43:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 148.13 2020-07-21 13:36:21 Public message
Zapytania nr 3 z dn. 15.07.2020 r.pdf pdf 176.28 2020-07-15 14:28:29 Public message
2020-OJS129-317380-pl.pdf pdf 93.69 2020-07-07 13:47:26 Public message
Zapytania nr 2 z dn. 03.07.2020 r.pdf pdf 190.4 2020-07-03 13:18:33 Public message
Zmiana SIWZ nr 1 z dn. 03.07.2020 r..zip zip 725.89 2020-07-03 13:18:33 Public message
Zapytania nr 1 z dn. 24.06.2020 r..pdf pdf 192.22 2020-06-24 14:51:17 Public message

Announcements

2020-08-03 09:43 Paweł Jurgo Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-21 13:36 Paweł Jurgo Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-15 14:28 Paweł Jurgo Zapytania nr 3 z dn. 15.07.2020 r.

Zapytania nr 3 z dn. [...].pdf

2020-07-07 13:47 Paweł Jurgo Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (1)

2020-OJS129-317380-p [...].pdf

2020-07-03 13:18 Paweł Jurgo Zapytania nr 2 z dn. 03.07.2020 r., Zmiana SIWZ nr 1 z dn. 03.07.2020 r. wraz z załącznikami

Zapytania nr 2 z dn. [...].pdf

Zmiana SIWZ nr 1 z d [...].zip

2020-06-24 14:51 Paweł Jurgo Zapytania nr 1 z dn. 24.06.2020 r.

Zapytania nr 1 z dn. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1613