Proceeding: LAS-162-PN/40-2020 Dostawy wyrobów medycznych, w tym kaniul i strzykawek

Deadlines:
Posted : 17-06-2020 10:25:00
Placing offers: 31-07-2020 10:00:00
Opening offers : 31-07-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
z2_wzor_umowy_PN_40.pdf pdf 577.34 2020-06-17 10:25:00 Proceeding
z1_form_ of_PN 40.pdf pdf 507.8 2020-06-17 10:25:00 Proceeding
z1_form_ of_PN 40.doc doc 94 2020-06-17 10:25:00 Proceeding
z1.1 fc PN 40.xls xls 49.5 2020-06-17 10:25:00 Proceeding
z1.1 fc PN 40.pdf pdf 206.1 2020-06-17 10:25:00 Proceeding
siwz_PN 40.pdf pdf 1048.89 2020-06-17 10:25:00 Proceeding
OJS ogł o zam PN 40.pdf pdf 173.78 2020-06-17 10:25:00 Proceeding
!Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.doc doc 45 2020-07-31 12:32:31 Public message
informacja z otwarcia ofert PN 40.pdf pdf 20.95 2020-07-31 12:32:31 Public message
OJS ogł o zmianie ogł (2) opubl PN 40.pdf pdf 31.26 2020-07-28 09:35:33 Public message
z1.1 fc p1 po modyfik. PN 40.xls xls 33 2020-07-23 14:08:36 Public message
OJS Ogł o zmianie ogłoszenia przed opubl (2) PN 40.pdf pdf 72.55 2020-07-23 18:08:51 Public message
pismo wyj mod 4 PN 40.pdf pdf 236.44 2020-07-23 18:08:51 Public message
OJS Ogł o zmianie ogłoszenia opubl. PN 40.pdf pdf 79.42 2020-07-23 11:44:07 Public message
pismo wyj mod 3 PN 40.pdf pdf 326.58 2020-07-22 13:54:28 Public message
z1.1 fc p1 po modyfik. PN 40.pdf pdf 31.38 2020-07-22 13:54:28 Public message
OJS ogł o zmianie ogł przed opubl. PN 40.pdf pdf 45.99 2020-07-20 15:16:37 Public message
pismo mod 2 PN 40.pdf pdf 302.87 2020-07-20 15:16:37 Public message
pismo wyj mod 1 PN 40.pdf pdf 352.09 2020-07-09 11:41:36 Public message

Announcements

2020-07-31 12:32 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o grupie kapitałowej.

!Oswiadczenie_o_grup [...].doc

informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-28 09:35 Zamówienia Publiczne OJS ogł o zmianie ogł (2) opubl. PN 40

OJS ogł o zmianie og [...].pdf

2020-07-23 18:08 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie - modyfikacja 4 wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia

OJS Ogł o zmianie og [...].pdf

pismo wyj mod 4 PN 4 [...].pdf

2020-07-23 14:08 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza edytowalną wersję aktualnego (zgodnego z treścią zamieszczonego wyjaśnienia - modyfikacji 3) załącznika nr 1 tj. Formularza cenowego w zakresie pakietu nr 1 w celu ułatwienia wykonawcom złożenia oferty.

z1.1 fc p1 po modyfi [...].xls

2020-07-23 11:44 Zamówienia Publiczne OJS Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane

OJS Ogł o zmianie og [...].pdf

2020-07-22 13:54 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie - Modyfikacja 3

pismo wyj mod 3 PN 4 [...].pdf

z1.1 fc p1 po modyfi [...].pdf

2020-07-20 15:16 Zamówienia Publiczne Modyfikacja 2

OJS ogł o zmianie og [...].pdf

pismo mod 2 PN 40.pd [...].pdf

2020-07-09 11:41 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie - Modyfikacja 1

pismo wyj mod 1 PN 4 [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 3414