Proceeding: PRZP-252/147/2020 Sukcesywna dostawa asortymentu do malowania pojazdów kolejowych

Aleksandra Pomykała
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Zakład Naprawy Taboru z siedzibą w Kruszewcu
Deadlines:
Posted : 30-06-2020 14:21:00
Placing offers: 14-07-2020 14:02:41
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

W imieniu POLREGIO sp. z o.o. Zakład Napraw Taboru w Kruszewcu informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Sukcesywną dostawę  asortymentu do malowania pojazdów kolejowych. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji pojedynczego zamówienia: do 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia

- koszt dostawy: po stronie Wykonawcy;

- przed złożeniem oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią załączonego "Ogłoszenia o przetargu". 

- szczegółowe uregulowania realizacji przedmiotu postępowania oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we "Wzorze umowy" znajdującym się w "Ogłoszeniu o przetargu”. 

- oferty zgodne z wymaganiami należy zamieścić na platformie. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie(bez dokonania wyboru ofert)bez podania przyczyny. 

- w poniższej tabeli "Przedmiot zapytania", w kolumnie "cena netto", proszę wpisać wartość całej oferty. Ceny na poszczególny asortyment proszę wpisać na załączonym"Formularzu ofertowym" i dodać go do poniższej tabeli jako załącznik. 

Postępowanie jest wieloetapowe i obejmuje złożenie oferty oraz przeprowadzenie negocjacji, o których Wykonawcy zostaną powiadomieni po zakończeniu pierwszego etapu postępowania.

W przypadku pytań oraz wniosków:

- proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" l  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Grupy RAL.pdf pdf 165.61 2020-07-07 09:13:19 Proceeding
PRZP-252-147-2020_Ogłoszenie o przetargu_farby.pdf pdf 1290.25 2020-06-30 14:21:00 Proceeding
PRZP-252-147-2020_Formularz ofertowy_farby.docx docx 155.28 2020-06-30 14:21:00 Criterium

Announcements

2020-07-14 14:02 Aleksandra Pomykała Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie anulowane na podstawie §2. ust 10 pkt 3) Ogłoszenia. Nowe postępowanie zostanie niezwłocznie ogłoszone.
2020-07-07 09:14 Aleksandra Pomykała Szanowni Państwo,
do postępowania został dołączony plik z grupami RAL.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sukcesywna dostawa asortymentu do malowania pojazdów kolejowych W załączeniu znajduje się "Formularz ofertowy". Proszę wypełnić , a następnie dodać jako załącznik. 1 other - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4139 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

PRZP-252-147-2020_Fo [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Dostawa - Koszt dostawy po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin realizacji pojedynczego zamówienia - do 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia (0)

The number of page views - 337