Proceeding: BZP.271.44.2020 „Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju – ul. Młyńska, Zamłynie”

Marta Sobczak
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Posted : 06-07-2020 08:29:00
Placing offers: 21-07-2020 11:50:00
Opening offers : 21-07-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
dokumenty techniczne.zip zip 20138.91 2020-07-06 08:29:00 Proceeding
edytowalne załączniki.docx docx 70.55 2020-07-06 08:29:00 Proceeding
siwz.pdf pdf 929.11 2020-07-06 08:29:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 411.25 2020-07-06 08:29:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 217.82 2020-08-07 09:08:52 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 312.17 2020-07-21 13:06:58 Public message
oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 22.21 2020-07-21 13:06:58 Public message
modyfikacja siwz nr 2.pdf pdf 156.4 2020-07-16 11:14:52 Public message
Odpowiedzi na zestaw pytań nr 1.pdf pdf 504.47 2020-07-13 12:18:36 Public message
Modyfikacja siwz nr 1.pdf pdf 149.11 2020-07-10 07:53:03 Public message

Announcements

2020-08-07 09:08 Anita Gibas-Piasecka W związku z zatwierdzeniem propozycji komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w załączeniu przekazuję "Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej" w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-07-21 13:06 Anita Gibas-Piasecka W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

oświadczenie o grupi [...].docx

2020-07-21 08:44 Anita Gibas-Piasecka W związku z otwarciem ofert w dniu dzisiejszym w załączeniu przekazuję link do transmisji online.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93441893878?pwd=MDV1OW4zTEhtV2tVd3VwVGQydGRWdz09
Meeting ID: 934 4189 3878
Passcode: 7GBn1H
2020-07-16 11:14 Anita Gibas-Piasecka W załączeniu skan pisma stanowiącego modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

modyfikacja siwz nr [...].pdf

2020-07-13 12:18 Marta Sobczak W załączeniu przesyłam odpowiedzi na zestaw pytań nr 1 do niniejszego postępowania.

Odpowiedzi na zestaw [...].pdf

2020-07-10 07:53 Marta Sobczak W załączeniu skan pisma stanowiącego modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Modyfikacja siwz nr [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 340