Proceeding: „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rumia w sektorze II i ich zagospodarowanie”.

Iwona Miklewska-Szczygieł
Urząd Miasta Rumi
Deadlines:
Posted : 30-08-2019 09:52:00
Placing offers: 10-10-2019 09:30:00
Opening offers : 10-10-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zmiana_treści_SIWZ_2.pdf pdf 342.62 2019-10-01 11:45:45 Proceeding
Zawiadomienie_o_złożeniu_odwołania.pdf pdf 524.08 2019-09-11 10:10:26 Proceeding
Kopia_Odwołania_do_KIO.pdf pdf 1609.61 2019-09-11 08:38:33 Proceeding
Załacznik_5_Wykaz_usług.doc doc 132.5 2019-08-30 09:52:00 Proceeding
Załacznik_6_Wykaz_narzędzi.doc doc 132 2019-08-30 09:52:00 Proceeding
Załacznik_7_Oświadczenie_Wykonawcy.doc doc 126 2019-08-30 09:52:00 Proceeding
Załacznik_A_SOPZ.doc doc 342.5 2019-08-30 09:52:00 Proceeding
Załącznik_1_Formularz_Oferta.doc doc 136.5 2019-08-30 09:52:00 Proceeding
Załącznik_3_Zobowiązania_podmiotów.doc doc 128 2019-08-30 09:52:00 Proceeding
Załącznik_4_Oświadczenie_grupa_kapitałowa.doc doc 125.5 2019-08-30 09:52:00 Proceeding
Załącznik_B_wykaz_nieruchomości_na_terenie_Rumi_w_sektorze_II.pdf pdf 446.76 2019-08-30 09:52:00 Proceeding
załącznik_C_Uchwała_RM_w_sprawie_podziału_gminy_Rumia_na_sektory.pdf pdf 804.56 2019-08-30 09:52:00 Proceeding
Załącznik_D_Uchwała_RM_w_sprawie_szczegółowego_Sposobu_i_zakresu_świadczenia_usług.pdf pdf 344.75 2019-08-30 09:52:00 Proceeding
Załącznik_E_Uchwała_RM_w_sprawie przyjęcia_Regulaminu_utrzymania_czystości_i_porządku_na_terenie_gminy_Rumia.pdf pdf 373.91 2019-08-30 09:52:00 Proceeding
Załącznik_F_Rozporządzenie_MŚ_w_sprawie_szczegółowych_wymagań_w_zakresie_odbierania_odpadów_komunalnych_od_właścicieli_nieruchomości.doc doc 37.5 2019-08-30 09:52:00 Proceeding
Załacznik_8_umowa.pdf pdf 5859.94 2019-08-30 09:52:00 Proceeding
Załącznik_G_Harmonogram_odbioru_odpadów_komunalnych....7z 7z 13.8 2019-08-30 09:52:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 138.11 2019-08-30 09:52:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 11594.27 2019-08-30 09:52:00 Proceeding
Załącznik_2_JEDZ.zip zip 94.1 2019-08-30 09:52:00 Proceeding
Zmiana_treści_SIWZ_1.pdf pdf 367.34 2019-09-05 14:45:44 Proceeding
Informacja_unieważnienie.pdf pdf 453.49 2019-10-15 10:43:22 Public message
Informacja_o_złożonych_ofertach.pdf pdf 391.71 2019-10-10 11:41:52 Public message

Announcements

2019-10-15 10:43 Iwona Miklewska-Szczygieł Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja_unieważni [...].pdf

2019-10-10 11:45 Iwona Miklewska-Szczygieł Informacja z otwarcia ofert

Informacja_o_złożony [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 609