Proceeding: 07/ZP/RB/INFR/2020 STAŁA KONSERWACJA Z NAPRAWĄ PEWNYCH ELEMENTÓW WOJSKOWEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ NR 519 W M. MAKSYMILIANOWO

Deadlines:
Posted : 13-02-2020 09:03:00
Placing offers: 28-02-2020 09:00:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY w Bydgoszczy zaprasza wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla postępowania na: STAŁA KONSERWACJA Z NAPRAWĄ PEWNYCH ELEMENTÓW WOJSKOWEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ NR 519 W M. MAKSYMILIANOWO.


Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz – kancelaria jawnaGodz. pracy kancelarii 07.30 – 09.00 i 12.30 – 15.15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2020 r., o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2020 r., o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, bud. nr 108, lok. nr 124.


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do zadawania pytań do SIWZ.


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Announcements

2020-03-05 14:31 Katarzyna KOŁODZIEJSKA Unieważnienie postępowania

2020-ZP-07-unieważni [...].doc

2020-02-28 13:38 Katarzyna KOŁODZIEJSKA Informacja z otwarcia ofert

2020-ZP-07-informacj [...].doc

The number of page views - 726

Send a message