logo
Wojciech
Michura tel. 32 6069352
   

Szkoła Policji w Katowicach

Electronic auction: USŁUGI TRANSPORTOWE - PRZEWÓZ OSÓB (ID 318268)

Starting date: 24-02-2020 15:10:00

To the end: finished

How much are the prolongations of the auction (extra times)? None
From which price is increment counted? suppliers
Does the offer must be placed on all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną licencję na krajowy transport drogowy osób aktualną na czas realizacji zamówienia.

2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia z aktualnymi badaniami technicznymi oraz polisą OC i NNW aktualnymi na czas realizacji zamówienia (umowa ubezpieczeniowa do wglądu po zakończeniu postępowania).

3. Zamawiający zastrzega, że data pierwszej rejestracji pojazdów, którymi będą wykonywane usługi nie może być wykonana przed 2000 r.

WARUNKI ZAWARTE W UMOWIE ZAŁĄCZONEJ DO POSTĘPOWANIA.

tel. kontaktowy 32 6069352
icon Buyer messages

  • Buyer has not posted additional messages ...

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Przewóz słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach na praktyki terenowe odbywające się na terenie miast: Mikołów - Tychy Poprzez JM w szt. rozumie się wykonanie 1 kursu na wytyczonej
trasie do miejsca pełnienia służby i z powrotem tj. 10 kursów = 10
szt.
10 pc. ***
2 Przewóz słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach na praktyki terenowe odbywające się na terenie miast: Chorzów - Bytom Poprzez JM w szt. rozumie się wykonanie 1 kursu na wytyczonej
trasie do miejsca pełnienia służby i z powrotem tj. 5 kursów = 5
szt.
5 pc. ***
3 Przewóz słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach na praktyki terenowe odbywające się na terenie miasta Katowice Poprzez JM w szt. rozumie się wykonanie 1 kursu na wytyczonej
trasie do miejsca pełnienia służby i z powrotem tj. 5 kursów = 5
szt.
5 pc. ***
4 Przewóz słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach na praktyki terenowe odbywające się na terenie miasta Zabrze Poprzez JM w szt. rozumie się wykonanie 1 kursu na wytyczonej
trasie do miejsca pełnienia służby i z powrotem tj. 10 kursów = 10
szt.
10 pc. ***
5 Przewóz słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach na praktyki terenowe odbywające się na terenie miasta Mysłowice - Sosnowiec Poprzez JM w szt. rozumie się wykonanie 1 kursu na wytyczonej
trasie do miejsca pełnienia służby i z powrotem tj. 10 kursów = 10
szt.
10 pc. ***
6 Przewóz słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach na praktyki terenowe odbywające się na terenie miasta Chorzów-Świętochłowice Poprzez JM w szt. rozumie się wykonanie 1 kursu na wytyczonej
trasie do miejsca pełnienia służby i z powrotem tj. 5 kursów = 5
szt.
5 pc. ***
Offer value:
Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent
*** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** ***

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |